Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'The Amsterdam Balance Board study: Kan trening på balansebrett forebygge akutte ligamentskader i ankelen - en randomisert kontrollert studie'

The Amsterdam Balance Board study: Kan trening på balansebrett forebygge akutte ligamentskader i ankelen - en randomisert kontrollert studie

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Evert Verhagen
Veileder(e): Willem van Mechelen, Roald Bahr
Medarbeider(e): Rob Vesters, Ron du Bois, Lex Bouter, Allar van der Beek

Beskrivelse

Forsøk på å forebygge ankelskader i idrett har i hovedsak dreid seg om tre ulike tiltak - taping av ankelen (evt. kombinert med høye basketballsko), bruk av ankelortoser (støtteskinner for ankelen), og trening på balansebrett for å bedre sansemotorisk funksjon og å styrke muskulaturen i ankelleddet. En gjennomgang av litteraturen viser at bruk av tape eller ortose reduserer risikoen for ligamentskader i ankelen, i hvert fall blant utøvere med tidligere ankelskader. Likevel gir disse tiltakene uønskede bivirkninger (tapen løsner underveis i spillet, ukomfortabel i bruk, irriterende på hud, og store kostnader). Det tredje tiltaket - balansetrening for å bedre sansemotorisk funksjon - har ikke de samme bivirkningene og det kan se ut som slik trening har en tilsvarende effekt. Dette er undersøkt i fotball (Tropp et al. 1995) og volleyball (Bahr et al.1997), men begge studiene har metodiske mangler som gjør at det er vanskelig å tilskrive effekten til balansetreningen alene.

Denne studien er en randomisert kontrollert studie på effekten av et forebyggende sansemotorisk treningsprogram på balansebrett hos nederlandske volleyballspillere i 2. og 3. divisjon. Hensikten var å besvare følgende spørsmål:

Hva er effekten av trening på balansebrett på risikoen for akutt (ny og tilbakevendende) laterale ankelskader hos volleyballspillere?

Hva er kostnadseffektiviteten av et slikt program?

Hvilke faktorer bestemmer deltagelse i treningsprogrammet som en del av den vanlige treningen?

 

Denne randomiserte kontrollerte studien vil foregå gjennom hele 2001/2002-sesongen i nederlandsk volleyball. Spillerne i disse divisjonene er konkurranseutøvere som er homogene når det gjelder alder, ferdigheter, samt kamp- og treningsmengde. 110 mannlige og kvinnelige lag er involvert med ca 10 spillere på hvert lag. Halvparten av lagene vil delta i intervensjonsopplegget, den andre halvparten er kontrollgruppe.

Intervensjonen inneholder undervisning i grupper før sesongstart til alle trenere og spillere om etiologi og forebygging av skader i volleyball. Ved sesongstart er det i tillegg praktisk undervisning om bruk av balansebrett og midt i sesongen gjennomføres oppfølgingstimer. Alle lag i kontrollgruppen vil bli bedt om å opprettholde normal treningsrutine. I løpet av sesongen vil alle trenerne samle inn informasjon om antall timer spillerne har trent/spilt kamp, samtidig som antall skader generelt og ankelskader spesielt vil bli registrert.