Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skaderisiko hos World Cup snowboard- og freestyleutøvere'

Skaderisiko hos World Cup snowboard- og freestyleutøvere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Sophie Steenstrup
Veileder(e): Lars Nordsletten, Tone Bere
Medarbeider(e): Tonje Wåle Flørenes, Roald Bahr

Beskrivelse

Snowboard og Freestyle har det siste tiåret vokst seg til å bli en av de ledende alpine idrettene med ca 7 millioner kjørere verden over. Risikoen for å pådra seg skader på snowboard og freestyle er spesielt høy blant konkurranseutøvere på elitenivå. Skadeforekomsten blant World Cup-utøvere har vist seg å være alarmerende høy.

Forskningsprosjektet FIS Injury Surveillance System, som er etablert ved Senter for idrettsskadeforskning (2006), har vist at en av tre utøvere pådrar seg en skade per sesong. Over 30% av skadene er alvorlige skader som fører til langvarig fravær fra idretten, og i noen tilfeller må utøveren dessverre avslutte karrieren. Kne- og hodeskader dominerer skademønsteret, og den mest hyppige skadetypen er ledd- og ligamentskader.

For å kunne redusere risikoen for skader blant World Cup-utøvere, må vi vite hvorfor og hvordan skader skjer. Det finnes foreløpig ingen dokumentasjon på dette området.

 

Formålet med denne studien er derfor å gi en detaljert beskrivelse av skadesituasjoner og skademekanismer blant World Cup-utøvere i snowboard og freestyle med fokus på skaderisiko i kvalifisering vs renn.

 

Metode

Skader rapportert gjennom FIS Injury Surveillance System har bli samlet inn retrospektivt for perioden 2006-2010. Skaderisikoen vil bli analysert for kjørernes kvalifiseringsrenn og konkurranse. Resultatene fra denne studien vil gi viktig kunnskap om hvorfor og hvordan skader skjer, noe som er essensielt for å kunne iverksette effektive forebyggende tiltak.