Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skaderate og skademønster i FIS WC snowboard'

Skaderate og skademønster i FIS WC snowboard

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Daniel Major
Veileder(e): Tone Bere, Lars Nordsletten, Sophie Steenstrup
Medarbeider(e): Roald Bahr

Beskrivelse

Bakgrunn

Det er begrenset kunnskap om skaderate og skademønster innen de forskjellige disiplinene i snowboard FIS World Cup (WC), og det har ikke blitt utført studier hvor eksponeringen (antall startede løp) er presist utregnet.

 

Formål: Kartlegge skaderate og skademønster i FIS WC snowboard hos menn og kvinner.

 

Metode

Retrospektive intervju ble utført med WC snowboardutøvere ved hver sesongavslutning i perioden 2007-2012.

Skader som hadde skjedd i løpet av konkurransesesongen ble registrert ved hjelp av et standardisert intervjuskjema og et standardisert skadeskjema. Dersom utøveren ikke var til stede ble treneren eller medisinsk personell intervjuet.

Vi kalkulerte eksponeringen manuelt for hver av de intervjuede utøverne ved å benytte resultatlister fra FIS sine offisielle nettsider for alle WC-konkurranser og sesonger.

 

Implikasjoner for praksis

Denne studien vil gi viktig informasjon om skaderisiko og skademønster i de forskjellige FIS WC snowboarddisiplinene. Denne informasjonen kan hjelpe forskerne til å utvikle metoder for å forebygge snowboardskader.