Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skader hos World Cup utøvere innen de nordiske grenene'

Skader hos World Cup utøvere innen de nordiske grenene

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Tonje Wåle Flørenes
Veileder(e): Roald Bahr, Lars Nordsletten

Beskrivelse

Det foreligger begrenset kunnskap om skadeprofilen til utøvere på elitenivå i de nordiske grenene hopp, langrenn og kombinert. Kun en studie av eldre dato har sett på hopp, mens vi ikke kjenner til noen studier fra kombinert eller langrenn for akutte skader.

 

Formålet med denne studien har derfor vært å beskrive skaderisiko og skademønster innen de nordiske grene for akutte skader hos World Cup utøvere.  

 

Metode

Retrospektive intervju med World Cup utøvere fra ni utvalgte nasjoner ble utført mot slutten av 2006-07 og 2007-08 sesongen innen hopp, langrenn og kombinert. For hopp er Europa Cup det høyeste nivået for kvinner og vi gjennomførte intervjuer med kvinner på dette nivået mot slutten av 2007-08 og 2008-09 sesongen. 

Ved intervjuene brukte vi innen hver gren et skjema utformet som en uke kalender over hele sesongen for å gjøre det lettere for utøverne å huske tilbake, Vi registrerte alle akutte skader som hadde skjedd i løpet av sesongen med informasjon om skadet kroppsdel, skadetype, alvorlighetsgrad (antall dager fravær fra trening/konkurranse) og en spesifikk diagnose. For utøvere som ikke var tilstedet ved intervjuene grunnet skade eller av annen årsak, intervjuet vi deres trener, fysioterapeut eller lege.

 

Prosjektet er en del av FIS skaderegistrerings system; FIS ISS. 

 

Gjennom denne studien vil vi få økt kunnskap om akutte skader hos World Cup utøvere innen de ulike nordiske grenene.