Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skader hos snowboard utøvere på World Cup nivå'

Skader hos snowboard utøvere på World Cup nivå

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Tonje Wåle Flørenes
Veileder(e): Roald Bahr, Lars Nordsletten
Medarbeider(e): Stig Heir

Beskrivelse

Det foreligger begrenset kunnskap om skadeprofilen til snowboardkjørere på elitenivå. 

 

Formålet med denne studien har derfor vært å beskrive skaderisiko og skademønster og sammenlikne skadepanoramaet mellom de ulike World Cup-disiplinene. Prosjektet er en del av FIS skaderegistrerings system; FIS ISS.

 

Metode

Retrospektive intervju med World Cup utøvere fra utvalgte nasjoner ble utført mot slutten av 2006-07 og 2007-08 sesongen innen de ulike disiplinene i snowboard. Vi brukte et skjema, utformet som en uke for uke kalender ved intervjuene som vi gjennomførte mot slutten av hver sesong.

Vi registrerte alle akutte skader som hadde skjedd i løpet av sesongen med informasjon om skadet kroppsdel, skadetype, alvorlighetsgrad (antall dager fravær fra trening/konkurranse) og en spesifikk diagnose. For utøvere som ikke var tilstedet ved intervjuene grunnet skade eller av annen årsak, intervjuet vi deres trener, fysioterapeut eller lege.

 

Prosjektet er en del av FIS skaderegistrerings system; FIS ISS.

 

Dette er den første, store kohorte-studien som er gjort for å beskrive skaderisiko hos World Cup utøvere innen snowboard. Den økte kunnskapen vil på sikt bidra til å utvikle skadeforebyggende tiltak i bakken.