Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skader hos freestyle utøvere på World Cup nivå'

Skader hos freestyle utøvere på World Cup nivå

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Tonje Wåle Flørenes
Veileder(e): Roald Bahr, Lars Nordsletten
Medarbeider(e): Stig Heir

Beskrivelse

Freestyle er en forholdsvis ny sport og består i dag av kulekjøring, halfpipe, hopp og ski cross på World Cup nivå. Kunnskapen vi har om skader hos freestyle utøvere baserer seg på en 30 år gammel studie og store endringer har skjedd i sporten siden den tid.

 

Formålet med denne studien har derfor vært å beskrive skaderisiko og skademønster blant freestyle utøvere på World Cup nivå gjennom 3 vintersesonger.  

 

Metode

Vi intervjuet World Cup utøvere i freestyle fra utvalgte nasjoner mot slutten av 2006-07, 2007-08 og 2008-09 sesongen angående akutte skader de hadde opplevd gjennom sesongen.

Vi intervjuet trenere eller medisinsk personell for utøvere som ikke var tilstede ved intervjuene (grunnet skade eller av en annen grunn). Under intervjuene brukte vi et skjema utformet som en kalender for den aktuelle World Cup sesongen og for hver skade som ble rapportert fylte vi ut et skadeskjema. Dette skjemaet inneholdt informasjon om skadet kroppsdel, skadetype, alvorlighetsgrad (uttrykt som antall dager utøveren ikke kunne trene eller konkurrere), så vel som den spesifikke diagnosen.

 

Prosjektet er en del av FIS skaderegistrerings system; FIS ISS.

 

Gjennom denne studien vil vi få økt kunnskap om skader hos freestyle utøvere på World Cup nivå. Prosjektet er viktig første steg på veien til å redusere skader hos våre beste freestyle utøvere.