Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Screening av idrettsutøvere'

Screening av idrettsutøvere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Arnhild Bakken
Veileder(e): Roald Bahr
Medarbeider(e): Karim Khan, Johannes Tol, Cristiano Eirale, Stephen Targett, Rodney Whitely

Beskrivelse

Skader og sykdom er vanlig blant idrettsutøvere, spesielt blant toppidrettsutøvere. Helsekontroller av utøvere er en kjent metode for å avdekke og behandle helse-plager som kan hindre/påvirke deltakelse i trening og/eller konkurranse. Helsekontroller blir også benyttet for å identifisere risikofaktorer for fremtidig skade og sykdom, slik at disse kan forebygges.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har i en fersk konsensusrapport etterlyst mer forskning på effekten av helsekontroller for å kunne vurdere om dette er en nyttig metode for å beskytte utøvernes helse. 

Det finnes lite dokumentasjon på effekten av slike helsekontroller. Det er i tillegg uenighet om hvilke tester som skal inkluderes og når i sesongen utøverne bør undersøkes.

Nylig har det også blitt stilt spørsmål ved nytteeffekten av helsekontroller for å avdekke alvorlige helseproblemer hos toppidrettsutøvere.

 

Formålet med prosjektet er å dokumentere verdien av regelmessige helsekontroller av idrettsutøvere med fokus på muskel – og skjelett skader.

 

Metode

Som ledd i Aspetar Sports Injury and Illness Prevention Program (ASPREV) i Doha, Qatar, blir alle registrerte idrettsutøvere invitert til

å utføre en helseundersøkelse før sesongstart med tanke på å avdekke og behandle skader og sykdom samt identifisere risikofaktorer for fremtidige skader og sykdom.

Undersøkelsen vil inkludere følgende: skade – og sykdomshistorie, familiehistorie (anamnese), hjerteundersøkelse med EKG og ekkokardiografi, generell helseundersøkelse, blodprøver, lungefunksjonsundersøkelse, syn, kvinnerelaterte helse-problemer og muskel- og skjelettundersøkelse.

I tillegg gjennomgår alle utøvere isokinetiske styrketester og et sett funksjonelle bevegelsestester (9+). Utøverne blir deretter fulgt jevnlig opp av National Sports Medicine Program for å kartlegge faktorer relatert til helse, skader og prestasjon.