Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Risikofaktorer for Achillesseneruptur'

Risikofaktorer for Achillesseneruptur

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Asbjørn Årøen
Veileder(e): Roald Bahr

Beskrivelse

Achillessenerupturer er en vanlig forekommende skade hos aktive mosjonister særlig innenfor ballidrettene. Risikofaktorer er dårlig kartlagt selv om det er vist at det forekommer hyppigere hos menn.

 

Formålet med studien var å kartlegge risikofaktorer og postoperative problemer etter Achilles sene ruptur med et konservativt behandlingsopplegg. En cohort studie ble designet for dette formålet og pasientene ble fulgt med spørreskjema. Resultatene ble dobbeltsjekket mot sykehuset journalsystem.

Vi har gjennomført i august 1998 en oppfølgende studie av pasientene operert ved Akershus Universitetets sykehus i perioden september 1990 til April 1997. Denne studien viser at det er en signifikant øket risiko (176 ganger) for og også få den samme skaden på andre siden. Skade på andre siden kommer med medianverdi 3,1 år etter den primære skaden. Postoperativ reduksjon i styrke, bevegelighet og smerteproblem ble rapportert hos 52 % av pasientene.