Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Reliabilitetstesting av MR-klassifikasjoner'

Reliabilitetstesting av MR-klassifikasjoner

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Arnlaug Wangensteen
Veileder(e): Johannes Tol, Roald Bahr
Medarbeider(e): Robbart van Linschoten, Rodney Whitely, Bruce Hamilton, Erik Witvrouw, Emad Almusa, Mohammed Farooq, Sirine Boukarroum

Beskrivelse

Mannlige konkurranseutøvere (18-50 år) med akutt hamstringsskade rekrutteres kontinuerlig ved akuttskadeklinikken på Aspetar. De skadede utøverne blir undersøkt prospektivt med standardisert anamnese (alder, tidligere hamstringsskade, tvunget til aktivitetsstans innen 5 min etter skade, skadetype/skademekanisme, maksimal smerte ved skadetidspunkt), klinisk undersøkelse (smerte ved lumbal fleksjon, utbredelse av palpasjonsømhet, passiv SLR, aktiv kneekstensjon, smerte ved isometriske styrketester) og MR (gradering, avstand fra tuber ischiadicum, ødemareal/-volum og involvering av sentralsenen).

 

Mål

Å undersøke intra- og inter-tester reliabilitet av tre ulike MR klassifiseringer for akutte hamstringsskader og evaluere den prediktive verdien av disse MR.   


Metode

I studie III blir først MR-bilder av 40 utøvere med positive kliniske funn for akutt hamstringsskade vurdert og skåret av to uavhengige radiologer som benytter et standardisert undersøkelsesskjema med tre ulike MR gradering/klassifiseringssystem, og Kappa statistikk blir benyttet for å undersøke intra- og inter-tester reliabiliteten. Videre undersøkes den prediktive verdien av hver av disse MR graderings/klassifiseringssystmene for tid til retur til idrett.