Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Re-skade etter akutte hamstringskader skjer i samme lokalisasjon og tidlig etter retur til idrett'

Re-skade etter akutte hamstringskader skjer i samme lokalisasjon og tidlig etter retur til idrett

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Arnlaug Wangensteen
Veileder(e): Johannes Tol, Roald Bahr
Medarbeider(e): Erik Witvrouw, Robbart van Linschoten, Emad Almusa, Bruce Hamilton

Beskrivelse

Bakgrunn: Risikoen for re-skade etter akutte hamstringsskader er relativt høy med en rapportert kumulativ prevalens på mellom 12% og 63%. Lokalisasjon og alvorlighetsgrad av slike re-skader er imidlertid ikke godt beskrevet, «risikoperioden» etter retur til idrett (RTI) etter indeksskaden er heller ikke kartlagt. Tidligere studier er hovedsakelig basert på pasientintervju og/eller klinisk undersøkelse; kun to, små studier har undersøkt re-skader med påviste MR-forandringer med ny MR-undersøkelse.

Formål: Å undersøke lokalisasjon, radiologisk alvorlighetsgrad og timing av MR-positive hamstring re-skader sammenlignet med indeksskaden.

Metode: Denne deskriptive studien var del av en prospektiv kohorteundersøkelse hvor MR ble tatt av 180 mannlige utøvere innen 5 dager etter akutt hamstringskade og tid til RTI ble registrert. Utøvere med MR positiv re-skade samme side som indeksskaden innen 365 dager etter RTI ble inkludert. Kategorisk gradering og omfang av MR-forandringer for både indeks- og reskade ble skåret av samme radiolog. For å bestemme eksakt lokalisasjon, ble aksiale og koronale snitt av indeks- og re-skade sammenlignet direkte på ødemsensitive sekvenser.

Resultat: Vi inkluderte 19 utøvere med MR-positiv re-skade, hvorav 79% skjedde i eksakt samme lokalisasjon som indeksskaden. Gjennomsnittlig tid til RTI etter indeksskade var 21 dager (SD±9). Median tid mellom indeksskade og re-skade var 60 dager (variasjonsbredde 20-316, kvartilbredde (IQR) 131) og median tid fra RTI etter indeksskade til re-skade var 24 dager (4-311, IQR  140). Mer enn 50% av re-skadene skjedde innen 25 dager etter RTI etter indeksskade og 50% innen 50 dager etter indeksskade. Samtlige re-skader med høyere radiologisk alvorlighetsgrad skjedde i eksakt samme lokalisasjon som indeksskaden.

Konklusjon: Flesteparten av hamstring re-skader skjer i eksakt samme lokalisasjon som indeksskade, tidlig etter RTI og er mer alvorlige i form av mer utbredte MR-forandringer enn indeksskaden, noe som tyder på ufullstendig biologisk og funksjonell tilheling av indeksskaden.