Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Predikitiv verdi av MR, anamnese og klinisk undersøkelse for RTS'

Predikitiv verdi av MR, anamnese og klinisk undersøkelse for RTS

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Arnlaug Wangensteen
Veileder(e): Johannes Tol, Roald Bahr
Medarbeider(e): Rodney Whitely, Erik Witvrouw, Bruce Hamilton, Mohammed Farooq, Sirine Boukarroum, Emad Almusa, Robbart van Linschoten

Beskrivelse

Akutte hamstringsskader er den vanligste (ikke-kontakt) muskelskaden i idretter som involverer høy fart og kraft, samt i idretter hvor ekstreme krav stilles til fleksibilitet og bevegelser mot ytterstilling. Den høye skadeforekomsten og omfanget av re-skader forårsaker betydelig tap av tid fra konkurranse og trening. Diagnose og prognose for når tid utøverne kan returnere til idrett etter akutt hamstringskader er hovedsakelig basert på kliniske funn (anamnese og kliniske undersøkelser) supplert med radiologiske undersøkelser, for eksempel magnetisk resonans (MR) eller ultralyd. Imidlertid er det ingen konsensus angående hva som er de mest nøyaktige kliniske og radiologiske undersøkelsene for å diagnostisere og predikere retur til iderett etter akutte hamstringskader og re-skader. Her trengs det flere studier.

 

Mål

Å undersøke den prediktive verdien av anamnese, klinisk undersøkelse og MR-undersøkelse for tid til retur til idrett (RTI) etter akutte hamstringsskader hos mannlige idrettsutøvere.

 

Metode

Mannlige konkurranseutøvere (18-50 år) med akutt hamstringsskade rekrutteres kontinuerlig ved akuttskadeklinikken på Aspetar. De skadede utøverne blir undersøkt prospektivt med standardisert anamnese (alder, tidligere hamstringsskade, tvunget til aktivitetsstans innen 5 min etter skade, skadetype/skademekanisme, maksimal smerte ved skadetidspunkt), klinisk undersøkelse (smerte ved lumbal fleksjon, utbredelse av palpasjonsømhet, passiv SLR, aktiv kneekstensjon, smerte ved isometriske styrketester) og MR (gradering, avstand fra tuber ischiadicum, ødemareal/-volum og involvering av sentralsenen).

 

Studie I: Standardisert anamnese, kliniske undersøkelser og MR utført innen 5 dager etter skade og de skadede utøverne blir fulgt inntil retur til idrett. Ved multiple regresjonsanalyser vil mulige prediktorer for tid til RTI (antall dager) bli undersøkt.