Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Muskelstyrketesting er lite treffsikkert til å predikere underekstremitetsskader blant elitefotballspillere'

Muskelstyrketesting er lite treffsikkert til å predikere underekstremitetsskader blant elitefotballspillere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Arnhild Bakken
Veileder(e): Roald Bahr, Karim Khan
Medarbeider(e): Stephen Targett, Tone Bere, Cristiano Eirale, Abdulaziz Farooq, Andrea Mosler, Johannes Tol, Rodney Whitely

Beskrivelse

Bakgrunn: Testing av muskelstyrke er en svært vanlig screeningtest for å undersøke skaderisiko i fotball. Det er lite dokumentert hvor gode slike tester er til å predikere skaderisiko.

Formålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom hofte- og lårmuskelstyrke og risikoen for underekstremitetsskader.

Metode: Totalt 554 mannlige elite fotball spillere i Qatar ble screenet for hofte-og lårmuskelstyrke i forkant av sesongene 2013/14 og 2014/15. De har blitt testet for konsentrisk og eksentrisk isokinetisk quadriceps- og hamstringstyrke, eksentrisk hofteadduksjon og -abduksjon og bilateral isometrisk adduktorstyrke (squeeze test 450). Gjennom Aspetar Skade-og sykdomsregisretring har underekstremitetsskader og eksponering i kamp og trening prospektivt blitt registeret gjennom hver av sesongene.

Implikasjoner: Resultatene fra dette prosjektet har som mål å belyse om disse styrketestene er gode screeningtester for å predikere underekstremitetsskader blant mannlige elitefotballspillere.