Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'MR forandringer som følge av en hamstringsskade'

MR forandringer som følge av en hamstringsskade

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Arnlaug Wangensteen
Veileder(e): Johannes Tol, Roald Bahr
Medarbeider(e): Bruce Hamilton, Robbart van Linschoten, Rodney Whitely, Erik Witvrouw, Emad Almusa, Mohammed Farooq, Sirine Boukarroum

Beskrivelse

Bakgrunn for studien: MR benyttes stadig oftere som et diagnostisk og prognostisk verktøy etter akutte hamstringsskader, men ennå vet vi for lite om bruken og nytteverdien av MR etter denne vanlige skadetypen. For eksempel er det optimale tidspunktet for MR etter skade ikke dokumentert. Anbefalinger varierer med tidsrammer mellom 24-48 timer og 1-5 dager etter skade.

Formål: Å undersøke daglige endringer av karakteristiske MR-funn i løpet av den første uken etter akutt hamstringsskade.

Metode: Mannlige idrettsutøvere med akutt hamstringsskade ble rekruttert ved akuttskadeklinikken på Aspetar mellom januar 2014 og desember 2015. Dersom første MR undersøkelse utført dagen etter skade viste positive tegn til skade, ble gjentatte MR undersøkelser utført daglig den påfølgende uken, dvs. utøverne kom inn til daglige MR undersøkelser 7 dager på rad etter skaden. 

Resultater: Av 13 inkluderte, fullførte 12 utøvere studien. Det var ingen signifikante endringer fra dag til dag for noen av de undersøkte MR parameterne; lengde, dypde og bredde av henholdsvis ødemforandringer og fiber avrivning.  Fiber avrivning (n=5) var påvisbar fra dag 1, med små og ubetydelige endringer fra dag til dag.

Konklusjon: Til tross for et relativt lite utvalg, er dette den første kliniske studien som har undersøkt daglige MR forandringer første uken etter akutte muskelskader. Basert på disse resultatene, foreslår forfatterne at MR kan utføres hvilken som helst dag gjennom hele første uke uten å gå på bekostning av diagnostisk nøyaktighet. Følgelig vil disse funnene gi medisinsk personell og utøvere mer fleksibilitet i timingen av MR, dersom dette er indikert.

En stor takk rettes til de ansatte på Radiologisk avdeling på Aspetar for hjelp og assistanse med studien.