Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Korsryggsmerter hos utholdenhetsutøvere (oppfølging)'

Korsryggsmerter hos utholdenhetsutøvere (oppfølging)

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Ida Stange Foss
Veileder(e): Roald Bahr

Beskrivelse

Denne studien er en oppfølgingsstudie av en tverrsnittundersøkelse som ble utført blant langrennsløpere, roere, orienteringsløpere og en kontrollgruppe i 2000 (Bahr et al. 2004). Resultatene fra denne studien viste at korsryggsmerter forekommer hyppigere blant langrennsløpere og roere sammenlignet med orienteringsløpere og en kontrollgruppe som ikke driver idrett. Siden 2000 har det blitt publisert flere tverrsnittstudier som har kartlagt forekomsten av korsryggsmerter blant langrennsløpere og roere (Bergstrøm et al. 2004, Alricsson og Werner 2005 og Smoljanovic et al. 2009). Resultatene fra disse studiene samsvarer med resultatene fra Bahr et al. 2004, som viste at korsryggsmerter er hyppig forekommende blant roere og langrennsutøvere.  

Per i dag finnes det imidlertid ingen prospektive kohorteundersøkelser som har kartlagt langtidsvirkningene av elitesatsing innenfor disse idrettene.

 

Formålet med denne studien er derfor å kartlegge forekomsten av korsryggsmerter etter mange års elitesatsing innenfor idrettene langrenn, roing og orientering.

 

Metode

Alle de 851 deltagerne (hvorav 257 langrennsløpere, 199 roere, 227 orienteringsløpere og 158 kontrollpersoner) som deltok i tverrsnittundersøkelsen i 2000 vil få tilsendt tilsvarende spørreskjema som i 2000. Informasjonsskriv/samtykkerklæring og frankert svarkonvolutt legges ved. Purring vil foregå per post og via telefon.

I informasjonsbrevet/samtykkeerklæringen vil deltagerne bli spurt om tillatelse til å bli kontaktet igjen om 5-10 år med tilsvarende spørreskjema.

Resultater ble lagt frem på Idrettsmedisinsk Høstkongress 2011.