Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skadeinsidensen i ungdomsfotball påvirkes når fysioterapeuten som samler inn skadedata er involvert i forskningsarbeidet'

Skadeinsidensen i ungdomsfotball påvirkes når fysioterapeuten som samler inn skadedata er involvert i forskningsarbeidet

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Eirik Halvorsen Wik
Veileder(e): Roald Bahr, Amanda Johnson
Medarbeider(e): Olivier Materne, Karim Chamari, Juan David Pena Duque, Cosmin Horobeanu, Benjamin Salcinovic

Beskrivelse

Bakgrunn: Tidligere studier har undersøkt betydningen av skadedefinisjon og innsamlingsmetode for resultatene fra idrettsskaderegistreringer. Varasjonen som kan oppstå innad i et overvåkingsprogram når man bruker flere datainnsamlere er derimot lite dokumentert.

Formål: Å undersøke hvordan skadedata påvirkes av at datainnsamleren eller den overordnede avhenger av de innsamlede tallene til eget forskningssarbeid.

Metode: Prospektivt innsamlede skadedata over fem sesonger fra et elitefotballakademi (U16, U17 og U18) ble undersøkt for å sammenligne ulike kontekster i skaderegistrering, basert på i hvor stor grad lagsfysioterapeuten som rapporterte data var involvert i pågående forskningsprosjekter.

Resultater: Når lagets fysioterapeut var avhengig av dataene til egen forskning ble det rapportert 8.8 ganger høyere insidens av «non-time-loss» skader sammenlignet med en kontekst der verken fysioterapeuten eller dens overordnede var involvert i forskningsarbeid. Når lagsfysioterapeuten ikke var investert i forskningsprosjekter men ble kontrollert av en overordnet som var avhengig av datamaterialet ble det rapportert 2.5 ganger høyere skadeinsidens av «non-time-loss» skader sammenlignet med en kontekst der verken fysioterapeuten eller den overordnede var direkte involvert i forskningsarbeid. Det var ingen forskjeller mellom kontekstene for insidensen av «time loss» skader.

Konklusjon:  Når man involverer fysioterapeuter som er investert i forskningsarbeid rapportes det betydelig flere skader som ikke fører til fravær fra trening eller kamp. En skadedefinisjon som kun inkluderer skader som fører til fravær («time loss») bør derfor benyttes dersom man ønsker å sammenligne ulike lag og sesonger.