Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Hodeskader blant FIS World Cup alpinister, snowboardere og freestylekjørere: et 7-års kohortestudie'

Hodeskader blant FIS World Cup alpinister, snowboardere og freestylekjørere: et 7-års kohortestudie

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Sophie Steenstrup
Veileder(e): Roald Bahr
Medarbeider(e): Tone Bere

Beskrivelse

Bakgrunn: Hodeskader utgjør mellom 10-13% av alle skader i FIS World Cup (WC) alpint, snowboard og freestyle. Det er ukjent om skadeforekomsten er lik for kvinner og menn eller mellom ulike konkurransegrener innenfor alpint, snowboard og freestyle.

Formål: Å beskrive skadeforekomsten for hodeskader i FIS WC alpint, snowboard og freestyle.

Metode: Skader ble registrert gjennom FIS sitt skaderegistreringssystem (FIS ISS) ved retrospektive utøverintervjuer mot slutten av 7 WC sesonger (2006-2013). Alle skader som førte til tilsyn av medisinsk personell og som skjedde under konkurranse eller trening i løpet av sesongen ble inkludert. Skadeinsidensen er estimert som antall skader per 100 utøvere (absolutt skadeinsidens) og antall skader per 1000 konkurranseomganger (relativ skadeinsidens).

Resultater: Totalt 2080 skader ble rapportert i løpet av sju WC sesonger. Av disse var 245 (11.8%) hode/ansiktsskader. Av de 245 hode/ansiktsskadene som ble rapportert, var hjernerystelser vanligst (81.6%), og 58 av disse var alvorlige skader (23.7%). Skadeinsidensen per 1000 konkurranseruns var høyere i freestyle (1.8, 95% CI 1.2 til 2.4) sammenlignet md alpint (0.9, 95% CI 0.6 til 1.2; risk ratio (RR) 2.05, 95% CI 1.25 til 3.46) og snowboard (1.0, 95% CI 0.6 til 1.3; RR 1.85, 95% CI 1.15 to 2.99). For freestyle, snowboard og alpint samlet, hadde kvinner (5.8, 95% CI 4.8 til 6.9) en høyere absolutt skadeinsidens enn menn (3.9, 95% CI 3.2 til 4.6), RR 1,48 (95% CI 1.15 til 1.90).

Konklusjon: De fleste hode/ansiktsskader var hjernerystelser og omtrent en fjerdedel av disse skadene var alvorlige. Forekomsten av hodeskader under trening og konkurranse var høyere i freestyle og snowboard sammenlignet med alpint. For alle disiplinene samlet, hadde kvinner en høyere skadeforekomst enn menn.