Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Helseplager avdekket ved helseundersøkelse av 558 elite fotballspillere'

Helseplager avdekket ved helseundersøkelse av 558 elite fotballspillere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Arnhild Bakken
Veileder(e): Roald Bahr, Karim Khan, Erik Witvrouw
Medarbeider(e): Stephen Targett, Tone Bere, Johannes Tol, Rodney Whitely

Beskrivelse

Introduksjon: Skader og sykdom er vanlig blant fotballspillere, spesielt på elitenivå. Standardisert helseundersøkelse (screening) er en kjent metode for å avdekke og behandle helseplager som kan hindre deltakelse i trening og/eller konkurranse. Screening blir også benyttet for å identifisere risikofaktorer for fremtidig skade og sykdom, slik at disse kan forebygges. FIFA oppfordrer alle fotballklubber på øverste nivå til å helseundersøke spillere med en omfattende helseundersøkelse. Det er imidlertid lite dokumentasjon på effekten av screening, noe Den internasjonale olympiske komité har etterlyst for å kunne vurdere om dette er en nyttig metode for å ivareta utøvernes helse.

Studiens formål var å beskrive prevalensen av helseplager blant elitespillere i fotball i Qatar, avdekket gjennom screening, og hvilke konsekvenser dette får for deltakelse i fotball.

Metode: 558 mannlige elite fotballspillere i Qatar Stars League (QSL) gjennomførte en omfattende helseundersøkelse i forkant av fotballsesongen 2013/14 og 2014/15. Screeningen inkluderte både generell medisinsk undersøkelse, hjertescreening (inkl. EKG, ekkokardiografi) og en spesifikk muskel- og skjelettundersøkelse rettet mot kjente risikofaktorer for underekstremitetsskader, bl.a. styrke og fleksibilitet. Vi definerte en helseplage som et problem som var tilstrekkelig til å kreve enten behandling, videre utredning eller anbefaling om videre oppfølging.


Resultat:
Helseundersøkelsen avdekket minst en helseplage hos 95.5% av spillerne, og resultatene viste en svært høy prevalens av spillere med en generell medisinsk plage (Vitamin D mangel). Muskel-og skjelettundersøkselsen avdekket plager hos 32.3% av spillerne. Skadeforebyggende tiltak i klubben var det hyppigste tiltaket igangsatt for muskel- og skjelettplagene. Hjertescreeningen førte til videre undersøkelser av 8.6% av spillerne, de fleste på grunn av uregelmessigheter på EKG og/eller ekkokardiografi. Det var bare et fåtall av disse helseplagene som fikk konsekvenser for deltakelse i fotball, og bare en spiller ble ikke-klarert for deltakelse i fotball.


Implikasjoner:
Basert på denne studien kan vi si at en standardisert helseundersøkelse er en nyttig metode for å avdekke en rekke helseplager som en tror kan være relevant for utøverens helse og prestasjon og hvor spesifikk oppfølging kan bli initiert. Det er likevel ikke kjent om eller hvor mange av disse plagene som utgjør en fremtidig helserisiko for en utøver. Det er et behov for prospektive studier til å dokumentere verdien av screening (og de påfølgende oppfølgingene) for alle delene av en helseundersøkelse.

Studien ble gjennomført på Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital i Doha, Qatar, og er del av et større doktorgradsprosjekt ledet av stipendiat fra Senter for idrettsskadeforskning, Arnhild Bakken.