Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Fysisk kapasitet og posisjonsforskjeller blant profesjonelle fotballspillere i Qatar'

Fysisk kapasitet og posisjonsforskjeller blant profesjonelle fotballspillere i Qatar

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Eirik Halvorsen Wik
Medarbeider(e): Sean Mc Auliffe, Paul Read

Beskrivelse

Bakgrunn: De fysiske karakteristikkene til profesjonelle fotballspillere varierer mellom nivåer og posisjoner på banen, og normative data kan være til hjelp for trenere og klinikere med tanke på prestasjonsutvikling og skadeforebyggende arbeid.

Formål: Å presentere posisjonsspesifikke normative verdier for profesjonelle fotballspillere som konkurrerer i Qatar Stars League.

Metode: Ett hundre og nittifem spillere fullførte et muskel-skjelett testbatteri som en del av en årlig helsesjekk. Testene inkluderte mål av bevegelighet, hopp på ett og to bein og styrke for lår, hofte og lyske.

Resultater: Forsvarsspillere var de sterkeste i forhold til kroppsvekt, og var signifikant sterkere enn målvakter og angripere. Ingen forskjeller ble funnet for bevegelighet- eller hopptester. I forhold til gjennomsnittsverdier fra andre profesjonelle ligaer fremstod fotballspillerene i Qatar som lavere, lettere og med lavere styrke og hoppkapasitet.

Konklusjon:  Disse funnene kan brukes av trenere og klinikere for å tilpasse rehabilitering- og treningsprogram til ligaen og spillerposisjonen den enkelte spilleren konkurrerer i.