Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Funksjonell screening test 9+ er lite treffsikkert til å predikere underekstremitetsskader blant elitefotballspillere: en prospektive kohorte studie over 2 år.'

Funksjonell screening test 9+ er lite treffsikkert til å predikere underekstremitetsskader blant elitefotballspillere: en prospektive kohorte studie over 2 år.

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Arnhild Bakken
Veileder(e): Roald Bahr, Karim Khan
Medarbeider(e): Stephen Targett, Tone Bere, Cristiano Eirale, Abdulaziz Farooq, Johannes Tol, Rodney Whitely

Beskrivelse

Introduksjon: Ni-pluss screening test (9+) består av elleve funksjonelle bevegelstester som brukes til å vurdere begrensinger i bevegelsesmønster som er antatt å predisponere utøvere for skade.

Formålet med studien var å undersøke sammenhengen mellom 9+ totalskåre og underekstremitetsskader samt å identifisere ett cut-off punkt som kan brukes til å predikere skaderisiko.


Metode:
Totalt 362 mannlige elitefotballspillere i Qatar utførte 9+ test i forkant av fotballsesongene 2013/14 og/eller 2014/15. Informasjon om alle underekstremitetsskader i trening og kamp ble registret prospektivt av klubbenes medisinske personell gjennom hver av sesongene.


Resultat:
Av de 362 spillerne, ble det rapportert 526 underekstremitetsskader for 203 (56.1%) av spillerne. Det var ingen sammenheng mellom 9+ total skåre og risiko for underekstremitetsskade. Sensitivitets- og spesifisitetsanalyser viste at det ikke var noen cut-off punkt som kunne skille skadet spillere fra ikke-skadet spillere.


Implikasjoner:
Resultatene fra denne studien viser at 9+ test har liten klinisk nytte (anbefales ikke) som en screening test til å predikere underekstremitetsskader blant mannlige elite fotball spillere.

Studien ble gjennomført på Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital i Doha, Qatar, og er del av et større doktorgradsprosjekt ledet av stipendiat fra Senter for idrettsskadeforskning, Arnhild Bakken.