Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Fotballferdighet og skaderisiko blant unge fotballspillere'

Fotballferdighet og skaderisiko blant unge fotballspillere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Hege Grindem
Veileder(e): Torbjørn Soligard, Thor Einar Andersen

Beskrivelse

Få studier har undersøkt prestasjonsrelevante risikofaktorer for skader i fotball. Svært lite av den tilgjengelige forskningen er utført blant unge kvinnelige spillere, og ingen har tidligere undersøkt om det å være best eller svakest på laget har betydning for skadeforekomst.

 

Formålet med denne pilotstudien var å undersøke om det er sammenheng mellom skader og spillernes fotballferdighet, målt ved teknikk, taktikk og fysiologiske ressurser.

 

Metode

Denne pilotstudien er en prospektiv kohortstudie med retrospektiv ferdighetsregistrering. Skade- og eksponeringsdata er hentet fra ”SPILLEKLAR!”, en klyngerandomisert kontrollert studie blant kvinnelige fotballspillere i alderen 14-16 år.

Mens skade- og eksponeringsdata ble innhentet i fotballsesongen 2007, ble ferdighetsregistreringen igangsatt to måneder etter sesongslutt. Lagenes trenere vurderte spillernes fotballferdighet i forhold til resten av laget. Spillerne ble vurdert ved 12 komponenter av fotballferdighet innenfor teknikk, taktikk og fysiologiske ressurser.

 

Pilotstudiens resultater vil gi oss verdigfull informasjon om hvilke spillere med hvilke ferdighetskvalitetene som er mer og mindre utsatt for skader.