Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Forekomsten av skader blant snowboardutøvere på høyt nasjonalt nivå'

Forekomsten av skader blant snowboardutøvere på høyt nasjonalt nivå

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Jørn Torjussen
Veileder(e): Roald Bahr

Beskrivelse

Introduksjon: Snowboardsporten opplever økende interesse som vinteraktivitet. Det er solgt ca 70 000 brett sesongen 1999-2000 og antallet snowboardkjørere i Norge antas ligge omkring 200 000. Sesongen 2000-2001 var ca 4000 kjørere medlemmer av Norges Snowboardforbund NSBF, hvorav 279 hadde lisens for deltagelse i Norges Cup. Disse deltar i konkurranser i disiplinene Halfpipe, Snowboardcross, Carving/ Alpine grener og Big Jump som er de offisielle disiplinene.

 

Hensikten med prosjektet er å beskrive hyppighet og skadepanorama ved organisert snowboard-aktivitet på høyeste nasjonale nivå. Ut fra resultatene av undersøkelsen er det ønskelig å komme med anbefalinger vedrørende forebyggende tiltak. Videre er det en målsetning om å ta erfaringene i bruk ved internasjonal skaderegistrering.

 Sesongen 2000-2001 ble det gjennomført en pilotstudie med registrering av skader på 8 Norges Cup renn hvor i alt 765 personer deltok. Det ble registrert 11 skader hvorav 10 ble vurdert og behandlet ved sykehus.

 

Materiale og metode: Registrere skader på NSBF Norges Cup og NM 2001/2002 i disiplinene; Halfpipe, Snowboardcross, Alpine disipliner (Storslalåm, Parallellslalåm) og Big Jump. Antallet skader relateres til kjøremengde for å se nærmere på risiko for skade. Registreringen gjennomføres av stevnelege primært. Eventuelt vil skipatrulje, teknisk personale eller annet helsepersonale bistå. Under Norgesmesterskapet 2002 er det planlagt en spørreundersøkelse blant alle deltagerne i alle disipliner. Denne skal gi grunnlag for en retrospektiv vurdering av skader for sesongen.