Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Behov for metodeutvikling for registrering av belastningsskader i idrett'

Behov for metodeutvikling for registrering av belastningsskader i idrett

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Roald Bahr

Beskrivelse

Belastningsskader kan se ut til å utgjøre et like stort problem i mange idretter som akutte skader, selv om disse ofte er mer synlige.

 

Hensikten med dette prosjektet var å vurdere nøkkelelementer ved de metodene som tradisjonelt brukes til å registrere skader, basert på resultater fra FIVB Volleyball Injury Study, hvor data er samlet inn ved hjelp av to ulike metoder.

Ved å sammenlikne resultatene var målsettingen å gi anbefalinger om hvordan standardmetoder for skaderegistrering kan utvikles for å gi et bedre bilde av omfang og alvorlighetsgrad av belastningsskader i idrett. Ved bruk av tradisjonelle metoder, en kohortstudie med bruk av en skadedefinisjon basert på fravær fra kamp eller trening, så det ut som skaderisikoen var meget lav. Hvis man derimot kartla utøvernes smerte- og funksjonsproblemer knyttet til rygg, knær og skulder, viste det seg at slike problemer var vanlige.

Følgende anbefalinger gis derfor for metoder for innsamling av data på belastningsskader: 1) Studier bør være prospective, med kontinuerlig eller seriell måling av symptomer. 2) Valide og sensitive verktøy for å måle smerte og andre symptomer må utvikles. 3) Prevalens og ikke insidens bør benyttes for å måle omfanget av belastningsskader. 4) Alvorlighetsgrad bør måles som funksjonsnivå, og ikke basert på lengden av fravær fra idrett.

 

Konklusjonen er at det er behov for nye forskningstilnærminger for å utvikle nye og mer passende metoder for å registrere belastningsskader i idrett.