Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Torstein Dalen-Lorentsen disputerer 16.12.2021

Torstein Dalen-Lorentsen disputerer 16.12.2021

Introduksjon

Torstein Dalen-Lorentsen forsvarer sin avhandling "Treningsbelastning og helseproblemer i fotball – Mer komplekst enn først antatt? ".

Nyheter hovedbilde

Dato: 16. desember 2021

Sted: NIH, Auditorium innsikt

Klokkeslett prøveforelesning: 09.00 - “How can adherence to sports injury and illness prevention measures improve and do contemporary models of health behaviour play a role?” Streaminglink - prøveforelesning: https://www.youtube.com/channel/UCjH8R-ECVMnxPooGtoHeWvg

Klokkeslett forsvar av avhandling: 10.30 - "Training load and health problems in football – More complex than we first thought?" Streaminglink – forsvar avhandling: https://www.youtube.com/channel/UCjH8R-ECVMnxPooGtoHeWvg

 

BEDØMMELSESKOMMITÉ:

Leder: Hege Grindem, førsteamanuensis, Institutt for idrettsmedisinske fag, NIH

Første opponent: Dr. Michel S. Brink, Center for Human Movement Sciences, University of Groningen

Andre opponent: Professor Franco Impellizzeri, Human Performance Research Centre, Faculty of Health, University of Technology

 

HVA DREIER AVHANDLINGEN SEG OM (KORTE TREKK): 

Brå økning i treningsbelastning har lenge vært ansett som problematisk i et skade- og sykdomsperspektiv. De siste årene har det kommet mye forskning og mange påstander om at man enkelt kan regne seg frem til nøyaktig hvor brått man kan øke belastningen før man har større risiko for skade- og sykdom (helseproblemer). I dette doktorgradsprosjektet fant vi ut at det ikke er mulig å regne seg frem til nøyaktige mål på hva som er trygt og ikke, og at tidligere studier på dette området har avgjørende metodiske svakheter. Videre fant vi ut at styring av treningsbelastning ved bruk av en one-size-fits-all approach ikke reduserte risiko for helseproblemer blant nesten 500 av de beste junior-elite fotballspillere av begge kjønn.

Selv om vi verken kan fastslå nøyaktig risiko for helseproblemer eller forebygge dem ved bruk av enkle one-size-fits-all approacher betyr det ikke man skal slutte å styre treningsbelastning. I mangel av konkrete utregninger eller metoder bør man gå tilbake til treningsprinsippene og følge en jevn og enkel progresjon basert på trenernes erfaring og spillernes behov.

Dette doktorgradsprosjektet undersøkte også om Eliteserien i fotball hadde større skadeproblemer under 2020-sesongen som ble spilt med et mye tettere kampprogram enn normale sesonger. Vi fant ingen forskjell sammenlignet med 2019-sesongen og konkluderte med at lagene i Eliteserien tålte et tettere kampprogram.

 

VEILEDERE:

Professor Thor Einar Andersen, NIH

https://www.nih.no/om-nih/ansatte/andersen-thor-einar/

Benjamin Clarsen, Forsker, Senter for idrettsskadeforskning

https://klokavskade.no/no/medarbeidere/ben-clarsen/

John Bjørneboe, Forsker, Senter for idrettsskadeforskning

https://klokavskade.no/no/medarbeidere/john-bjorneboe/

 

AVHANDLINGEN BYGGER PÅ FØLGENDE ARTIKLER:

  1. Dalen-Lorentsen T, Andersen TE, Bjørneboe J, Vagle M, Martin KN, Kleppen M, Fagerland MW, Clarsen B. A cherry, ripe for picking: The relationship between the acute:chronic workload ratio and health problems J Orthop Sports Phys Ther, Epub the 20th of January 2021. doi:10.2519/jospt.2021.9893
  2. Dalen-Lorentsen T, Bjørneboe J, Clarsen B, Vagle M, Fagerland MW, Andersen, TE. Does load management using the acute:chronic workload ratio prevent health problems? A cluster randomised trial of 482 elite youth footballers of both sexes Br J Sports Med Med 2021;55:108-114
  3. Dalen-Lorentsen T, Ranvik A, Bjørneboe J, Clarsen B, Andersen TE.Facilitators and barriers for implementation of a load management intervention in football. BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2021;7:e001046. doi: 10.1136/bmjsem-2021-001046
  4. Dalen-Lorentsen T, Clarsen B, Thorbjørnsen C, Brown, M. Tovi D, Braastad A, Lindinger TG, Andersen TE, Bjørneboe J. Injury patterns in Norwegian elite football: a comparison between a normal season and a season in the pandemic. In review, Science & Medicine in Football