Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Tommy Frøseth Aae disputerer 24. september 2021

Tommy Frøseth Aae disputerer 24. september 2021

Introduksjon

Cand. med. Tommy Frøseth Aae forsvarer sin avhandling “Surgical aspects and microRNA in knee cartilage pathology” for graden PhD (Philosophiae Doctor) ved Universitetet I Oslo

Nyheter hovedbilde

Studien kartlegger viktig aspekter knyttet til kostnader og effektivitet ved kirurgisk brusk behandling, samt pasientklager i Norden og markører ved tidlig stadium degenerativ osteoarthrose.

Studien er en del av det flerregionale Norwegian cartilage project ledet av professor Asbjørn Årøen med veiledere fra Senter fra idrettsskadeforskning; professor Lars Engebretsen og hovedveileder; overlege Øystein Lian.

Komiteen er overlege Sigbjørn Dimmen fra Lovisenberg sykehus, professor Sally Robertson ved Universitet i Kent, UK og Professor Anne Eskild ved Universitet i Oslo. Disputasen vil bli ledet av førsteamanuensis Stein Erik Utvåg ved Universitetet i Oslo.

Grunnet Covid-19 pandemien blir det digital disputas. Disputasen finner sted i Kristiansund hvor kandidaten arbeider som overlege ved ortopedisk avdeling. Disputasen kan følges på zoom, se https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/news-and-events/events/disputations/2021/aae-froseth-tommy.html