Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Svenskeprinsen delte ut Den Nordiske Medisinprisen til Bahr og Engebretsen

Svenskeprinsen delte ut Den Nordiske Medisinprisen til Bahr og Engebretsen

Introduksjon

Professorene Lars Engebretsen og Roald Bahr, ledere for Senter for idrettsskadeforskning, fikk onsdag 27. jan overrakt Den Nordiske Medisinprisen for sin forskning innen idrettsmedisin og fysisk aktivitet.

Prisen ble overrakt av H.K.H. Prins Daniel under en høytidelig seremoni i Stockholm.

Professor Roald Bahr, H.K.H Prins Daniel, Professor Lars Engebretsen (fotograf: Lars Nyman)

Det er første gang prisen utdeles innen idrettsmedisin. Bahr og Engebretsen har forsket på dette feltet i en årrekke og vært pionerer i arbeidet med forebygging av idrettsskader.

Prisen deles med professor Jon Karlsson fra Göteborg og professor Michael Kjær fra Kjøbenhavn.

Les hva det svenske kongehuset skriver om prisutdelingen.


Forsker på linkene mellom risikofaktorer, mekanismer og forebygging

Gjennom nitidig arbeid over år har forskerne utviklet modeller og metoder som har bidratt til å endre og systematisere forskningsfeltet. De har videre utviklet metodikk for å beskrive og forstå årsaker til at skader oppstår ved bruk av videoanalyse. Og de er også de første i verden som har gjennomført intervensjonsstudier for å teste effekten av skadeforebyggende treningsprogram.

Stolte prisvinnere professor Roald Bahr (til venstre) og professor Lars Engebretsen (bilde: Karen Christensen)

- Dette er en stor dag for oss, men først og fremst en stor dag for Senter for idrettsskadeforskning, sier Roald Bahr. Siden senteret ble etablert i 2000 har 29 stipendiater fullført sine doktorgrader hos oss. Prisen er en anerkjennelse av det arbeidet som er gjort og gjøres i dette miljøet.

I tillegg til å lede forskningsaktiviteten ved Senter for idrettsskadeforskning, kan forskerne vise til utstrakt publisering i anerkjente tidsskrifter og en rekke fagbøker om idrettskader.

Bare to nordmenn har vunnet denne prisen tidligere, Anne Lise Børresen Dale (2002 for forskning innen diagnostikk og behandling av kreftsykdom) og Ola Didrik Saugstad (2012 for forskning innen neonatologi).


Utsagn fra komitéen:

Lars Engebretsen och Roald Bahr utses till pristagare försina grundläggande studier av ofta förekommande idrottsskador, t.ex. främre korsbandsskador och idrottsrelaterade huvudskador. Lars Engebretsen och Roald Bahr har identifierat viktiga biomekaniska skademekanismer, och har utifrån sin forskning också utvecklat effektiva förebyggande åtgärder för att minska riskerna för att idrottare ska drabbar av sådana skador.


Nordisk medisinpris – i samarbeid med Folksam

Prisen er en av Nordens største medisinpriser og deles ut hvert år til en eller flere forskere som belønning for fremragende vitenskapelig prestasjon.

Prisen er på en million kroner og har sin opprinnelse i en stiftelse etablert av SalusAnsvar AB; Ulf Nilsonnes Stiftelse.