Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Svend Ulstein disputerte 14. juni

Svend Ulstein disputerte 14. juni

Introduksjon

MD Svend Ulstein forsvarte sin avhandling "Prognosis and treatment of focal cartilage lesions of the knee joint - medium- to long-term results" på Akershus Universitetssykehus.

Nyheter hovedbilde

I sin avhandling har Svend og medarbeidere undersøkt hvordan skade på kneets leddbrusk, og kirurgiske behandlingsmetoder for dette, påvirker knefunksjonen 5-10 år etter skaden. 

Budskapet fra studiene er at leddbruskskader i kneet kan gi betydelig nedsatt knefunksjon, smerter og redusert livskvalitet i 5-10 år etter skaden. 

Bakgrunn og formålet med forskningen 

Formålet med prosjektene er å bli klokere på prognose og kirurgisk behandling av leddbruskskader i kneet. 

Skade av kneets leddbrusk er en hyppig årsak til smerter og nedsatt knefunksjon. Ofte rammes unge og aktive personer, og gjerne i kombinasjon med andre skader i kneet som menisker eller fremre korsbånd. Det foreligger lite kunnskap om langtidsprognosen hos pasienter med skade på leddbrusken, og ingen enighet om valg av behandlingsmetode. 

Undersøkelse av leddbrusken hos tidligere korsbåndopererte

Ved å undersøke alle korsbåndsopererte pasienter i Norge og Sverige i perioden 2005-2008, fant de at 5-års prognosen var dårligere hos pasienter som hadde en ledsagende leddbruskskade. 

Lite til ingen effekt av operasjon for leddbruskskader

I en sammenligning av to vanlige operasjonsmetoder (mikrofrakturering og mosaikkplastikk) for isolerte leddbruskskader, fant de at metodene ga likeverdige resultater opp til 10 år etter inngrepet. 

Begge metodene førte til bedring av knefunksjonen, men ingen av metodene resulterte i normal knefunksjon hos pasientene. En betydelig andel av pasientene i begge behandlingsgrupper måtte gjennomgå ytterligere kirurgi, eller utviklet tegn til kneleddsarthrose i løpet av oppfølgingstiden. 

Hos korsbåndsopererte pasienter fant man ingen effekt på 5-års prognosen av kirurgisk behandling sammenlignet med ingen kirurgisk behandling av leddbruskskaden. 

Leddbruskskader i kneet kan gi betydelig nedsatt knefunksjon, smerter og redusert livskvalitet i 5-10 år etter skaden

For isolerte bruskskader kan kirurgisk behandling med mikrofrakturering eller mosaikkplastikk gi akseptabelt langtidsresultat, men normalisering av knefunksjonen kan ikke forventes. 

Hos pasienter med leddbruskskade i kombinasjon med fremre korsbåndskade ga de undersøkte kirurgiske behandlingsmetoder ingen effekt på langtidsprognosen. 

Basert på disse funnene anbefaler man tilbakeholdenhet med bruken av kirurgisk opprenskning/debridement, og spesielt mikrofrakturering hos pasienter med samtidig korsbåndskade.

Hovedveileder til Svend er MD PhD Jan Harald Røtterud fra Akershus Universitetssykehus.

Les mer om Svends prosjekter.

 

Tid og sted for disputas: 14. juni 2019, Lille auditorium, Nye Nord 5. etg., Akershus Universitetssykehus

Prøveforelesning: kl 1015 – 1100: "The use of PROMs as outcome measure after knee surgery: strengths and limitations"

Disputas: kl 1315 – 1600: "Prognosis and treatment of focal cartilage lesions of the knee joint. Medium to long-term results"

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Professor Eirik Solheim Department of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Bergen, Norway
  • Andre opponent: Senior Consultant Björn Barenius, Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset, Sweden
  • Leder: Professor Pål Gulbrandsen, University of Oslo, Norway

Prøveforelesning og disputas vil foregå på engelsk og er åpen for publikum. Velkommen!