Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Stig Haugsbø Andersson - skulderskader i håndball

Stig Haugsbø Andersson - skulderskader i håndball

Introduksjon

Stig Haugsbø Andersson brenner for å hjelpe håndballspillere med skuldersmerter. Stig er stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning med skulderskader i håndball som hovedtema.

Nyheter hovedbilde

Ved siden av sitt doktorgradsarbeid arbeider han som idrettsfysioterapeut ved Norsk idrettsmedisinske institutt med hovedvekt på skulderpasienter.

Stig er selv tidligere aktiv håndballspiller og vært tilknyttet Norges håndballforbund som en del av helseteamet rundt herrelandslagene.


Oppvarming reduserer skulderplager

Nylig publiserte Stig og medarbeiderne den første studien, der hensikten var å undersøke om et 10 minutters oppvarmingsprogram kunne redusere omfanget av skulderproblemer blant elite håndballspillere.

46 lag fra de to øverste divisjonene for både menn og kvinner var en del av studien og ble fulgt gjennom hele 2014-2015 sesongen.


Nesten 1 av 3 skulderskader kan unngås ved spesifikk trening

Resultatene deres viste at lagene som gjennomførte programmet reduserte risikoen for skulderproblemer med 28% og anbefaler at det bør legges inn som en fast del av oppvarmingsrutinene for håndballspillere (klikk her for å lese studien i British Journal of Sports Medicine).


Hvilke holdninger har håndball trenere og spillere til skadeforebygging?

Skadeforebyggende trening er ferskvare og må gjennomføres jevnlig dersom det skal ha effekt. For å oppnå dette er det viktig å vite noe om trenere og spilleres holdninger til det å drive skadeforebyggende trening. Dette har Stig og medarbeidere undersøkt blant alle trenerne og kapteinene som var inkludert i studien beskrevet over. Resultatene fra dette prosjektet vil være klar på vårparten.


Risikofaktorer for skulderskader i håndball

Fra en tidligere studie ved Senter for idrettskadeforskning av Ben Clarsen og medarbeidere vet vi at redusert utadrotasjonskraft, begrenset bevegelighet og nedsatt kontroll omkring skulderen kjennetegner mannlige håndballspillere som har skulderproblemer. Sammen med sine medarbeidere har Stig undersøkt om dette også er gjeldende for kvinner og om resultatene kan reproduseres blant menn. Studien forventes å ferdigstilles på nyåret.
 

Beskrivelse av akutte skademekanismer under VM i Qatar 2016

Det siste prosjektet i doktorgraden til Stig omhandler i hvilke situasjoner og hvordan akutte skader oppstår i håndball. Gjennom et samarbeid med Aspetar i Qatar har videoer av alle akutte skader som oppstod under VM for herrer i 2016 blitt analysert og vurdert av et ekspert panel. Resultatene vil være tilgjengelig til våren.

Forventet disputas for Stig er våren 2018. Lykke til!

Les mer om prosjektene til Stig!