Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Sophie Steenstrup - hodeskader i ski og snowboard

Sophie Steenstrup - hodeskader i ski og snowboard

Introduksjon

Hodeskader blant FIS World Cup alpinister, snowboardere og freestylekjørere er doktorgradsprosjektet til Sophie. Prosjektet blir gjennomført ved Senter for idrettsskadeforskning på Norges idrettshøgskole.

Nyheter hovedbilde

Sophie er utdannet fysioterapeut, og fullførte mastergrad i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøyskole i 2011. Sophie har selv vært aktiv alpinist og hobby-snowboardkjører, og er spesielt interessert i skadeforebygging innen ski og snowboard.


Prosjektet, som er veiledet av Roald Bahr og Tron Krosshaug, har 2 hovedformål:

1. Kartlegge omfanget av hodeskader hos World Cup alpinister, snowboardere og freestylekjørere

2. Kartlegge hodeskademekanismer og årsaker til hodeskader i denne utøvergruppen


Epidemiologi - omfanget av hodeskader

Det første studiet publisert fra dette prosjektet undersøkte omfanget av hodeskader i denne World Cup kohorten. Sju års (2006-13) data om hodeskader fra FIS sitt skaderegistreringssystem (FIS Injury Surveillance System) ble analysert.

Totalt 245 hodeskader ble rapportert i løpet av disse 7 World Cup sesongene. Det utgjorde 12% av alle skader rapportert i denne perioden.

Av de 245 hodeskadene var hjernerystelser den vanligste skaden (82%) og en fjerdedel av disse var alvorlige.

Det var flest hodeskader i freestyle sammenlignet med i snowboard og alpint.

Kvinnelige utøvere var mer utsatt og hadde flere hodeskader enn menn.


Videoanalyse av hodeskademekanismer

Kvantitative analyser: Før 2013/14-sesongen økte FIS hastigheten på drop-tester av hjelmer i laboratorier til 6,8 m/s. Imidlertid vet vi ikke hvilke hastigheter som faktisk er involvert i ekte hodeskadesituasjoner.

Vi utførte derfor 2 studier på World Cup snowboardere og freestylekjørere (4 caser) og alpinister (7 caser) for å estimere hvilke hastigheter som er involvert i krasjet når hjelmen treffer snøen. Dette kan være viktig informasjon når kriterier for hjelmtesting utarbeides.

For å estimere hastigheten og hastighetsforandringen som er involvert når hjelmen treffer snøen, har vi benyttet et kvantitativt videoanalyse-program.

Der blir hodets lineære hastighet beregnet for å se hvordan den lineære hastigheten samsvarer med kriteriene for hjelmtesting (6,8 m/s). Vi har også estimert hodets rotasjonshastighet

Begge studiene er i sluttfasen.

Kvalitative analyser: Den siste delen av dette doktorgradsprosjektet vil være å utføre en kvalitativ videoanalyse, det vil si å systematisk analysere alle videoer vi har av hodeskader innen alpint, snowboard og freestyle.

Målet er å undersøke skademekanismene, men også kartlegge hvordan og hvorfor skadene skjer. Videoene vil bli analysert av en ekspertgruppe.

Videoanalysene vil kunne gi nyttig informasjon både for hjelmprodusenter, men også for FIS, utøvere og trenere. Hvis det er mulig å finne årsaker til at hodeskader skjer, samt kartlegge hvordan skadene skjer, kan det også være mulig å utarbeide skadeforebyggende tiltak.

Dette studiet har planlagt oppstart i januar 2017.

Forventet disputas for Sophie er vinteren 2017/18. Lykke til!  

Les mer om prosjektene til Sophie.