Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Senter for idrettsskadeforskning utnevnt til IOC-forskningssenter

Senter for idrettsskadeforskning utnevnt til IOC-forskningssenter

Introduksjon

Den internasjonale olympiske komite, IOC, har utpekt ni fagmiljøer som IOC-sentre for fremragende forskning innenfor idrettsskader og utøvernes helse. Senter for idrettsskadeforskning ved NIH er et av dem.

– Dette er en viktig milepæl for oss, sier professor Roald Bahr, som leder Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskolen (picture).

 

 

– Vi har hatt enorm nytte av det tette samarbeidet med nettverket av IOC-forskningssentre.

 

Vi er stolte over å ha vært en sentral samarbeidspartner for IOC både hva angår forskning, konsensusmøter og utdanning.

 

For fremtiden ser vi fram til tette samarbeid og ideutveksling med andre globalt ledende forskningssentre innenfor idrettsskader, sykdom og forebygging.

 

Det årlige bidraget fra IOC på 100 000 sveitsiske franc er også viktig for oss, er professor Bahr som respons på utnevnelsen.

 

IOCs ni forskningssenterne for fremragende forskning er:

- Australian Centre for Research into Injury in Sport and its Prevention, Federation University Australia, Australia (først utnevnt i 2009)

- Sport Injury Prevention Research Centre, University of Calgary, Canada (først utnevnt i 2009)

- Institute of Sports Medicine, Copenhagen University Hospital, Denmark (ny)

- Yonsei University, Republic of Korea (South-Korea) (ny)

- Amsterdam Collaboration on Health & Safety in Sports, VU University and Academic Medical Centre, Netherlands (ny)

- Oslo Sports Trauma Research Center, Norwegian School of Sport Sciences, Norway (først utnevnt i 2009)

- Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital, Qatar (ny)

- Clinical Sport and Exercise Medicine Research Group, University of Cape Town, South Africa (først utnevnt i 2009)

- London’s Institute for Sports, Exercise and Health (ISEH) and National Centre for Sports Exercise and Medicine (NCSEM), United Kingdom (ny)

 

Fireårig program

De neste fire årene vil disse senterne få oppgaver innenfor forskning, utvikling og implementering av effektive forebyggende og behandlende metoder for idrettsskader og sykdom. De vil motta finansiell støtte fra IOC og være en del av et internasjonalt nettverk av spesialiserte forskere og klinikere innenfor forebygging av idrettsskader.

 

– Vi er svært tilfreds over utnevnelsen av ni høyt kvalifiserte sentere i alle verdenshjørner, som skal bidra til at vi oppnår våre mål, sier dr. Ugur Erdener, styremedlem i IOC og leder av IOCs medisinske kommisjon.

 

– Disse senterne har bevist at de er helt i front når det gjelder idrettsskadeforskning, og de har forpliktet seg til våre felles mål om å bruke ressurser og kunnskap for å sikre idrettsutøveres helse og velferd, slik at idrettsmenn- og kvinner kan prestere på høyest mulig nivå med lavest mulig risiko for sin helse.

 

IOC-sentre for fremragende forskning siden 2009

Under ledelse av sin medisinske kommisjon har IOC støttet og samarbeidet med etablerte forskningssentre over hele verden. Senterne har utvist klinisk, undervisnings- og forskningsmessig ekspertise innenfor idrettsskader og eliteidrett, med utøveres helse og skadeforebygging som mål.

 

Gjennom samarbeidet med de ni senterne vil IOC ytterligere beskytte utøvernes helse ved å:

 

- Etablere langsiktige forskningsprogrammer for forebygging av idrettsskader (inkludert studier innenfor epidemiologi, risikofaktorer og skademekanismer)

 

- Bygge oppunder nettverk mellom individer, institusjoner og organisasjoner for å forbedre utøveres helse

 

- Implementere anvendt, pågående og nyskapende forskning og utvikling innenfor IOCs rammeverk og langsiktige strategi

 

- Opprette mekanismer for oversettelse av forskningsresultater slik at disse kan formidles og deles over hele feltet gjennom den olympiske bevegelsen og idretten for øvrig, slik at resultatene skal føre til konkrete handlinger som skal beskytte utøveres helse.