Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Roar Amundsen disputerer 14.Februar 2024

Roar Amundsen disputerer 14.Februar 2024

Introduksjon

Roar Amundsen forsvare sin doktorgrad: "Hamstring injuries in women´s football". Hver uke har 1 av 5 spillere i Toppserien en skade/sykdom som gjør at de ikke kan delta for fullt eller prestere optimalt. Stipendiat Roar Amundsen har kartlagt alle skader blant alle kvinnelige fotballspillere i Norge på toppnivå.

Nyheter hovedbilde

Dato for disputas: Onsdag 14.Februar 2024

Sted: NiH Auditorium Innsikt

Klokkeslett prøveforelesning: 10.15 – 11.00: Soccer heading - a sub-concussive head impact with potential long-term implications; what is the evidence?"

Klokkeslett forsvar av avhandling: 13.00 – 16-00: "Hamstring injuries in women´s football"

Språk: Engelsk

KOMITÈ

Førsteamanuensis, Elin Kolle, Norwegian School of Sport Sciences (NIH), chairperson

Professor dr. med. Tim Meyer, Saarland University, 1.st opponent

Professor Eamonn Delahunt, University College Dublin, 2nd opponent

Veiledere:

Hovedveileder: Roald Bahr, professor ved Institutt for idrettsmedisinske fag, NIH og leder for Senter for Idrettsskadeforskning.

Biveileder: Merete Møller, førsteamanuensis ved Institutt for idrettsmedisinske fag, NIH.

Bakgrunn for prosjektet (korte trekk)

I dette prosjektet var målet å kartlegge skader og sykdom i Toppserien for kvinner i 2020 og 2021 sesongene. Det var en mistanke om at det raskt økende nivået på kvinnefotball (og økte krav til løp i høy hastighet) hadde økt risikoen for muskelskader, og hadde derfor et ekstra fokus på hamstringsskader i dette prosjektet.

I snitt hadde 22% av spillere en skade/sykdom som gjorde at de ikke kunne delta eller prestere optimalt hver uke. Resultatene bekreftet at muskelskader (f.eks strekkskader i hamstrings, quadrieps og lyske) nå var den vanligste skadetypen i fotball. Fremre korsbåndsskader, hjernerystelse og hamstringsskader var de skadene som førte til mest fravær blant spillerne.

Det ble spesielt fokusert på hamstringsskader, fordi stort sett all forskning på hamstringsskader er gjort på menn. Sammenlignet med det som er rapportert blant mannlige fotballspillere, så vi at hamstringsskader hos kvinner oftere var belastningsskader.