Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Norges beste parautøvere mistet gjennomsnittlig mer enn 1 måned fra idretten sin grunnet et helseproblem - 19 dager alene grunnet sykdommer

Norges beste parautøvere mistet gjennomsnittlig mer enn 1 måned fra idretten sin grunnet et helseproblem - 19 dager alene grunnet sykdommer

Introduksjon

10 års observasjoner, 5 Paralympiske sykluser, mer enn 6.000 ukentlige skade- og sykdomsrapporter, mer enn 800 helseproblemer - høy sykdomsbyrde.

Nyheter hovedbilde

Med vårt store datasett ønsket vi å beskrive skade- og sykdomsmønster til Norges beste parautøvere i satsingen mot 5 påfølgende Paralympiske Leker (3 sommer, 2 vinter).

Mer enn 6.000 ukentlige rapporter, mer enn 840 helseproblemer

Med 12 til 18 måneder inn i en ny Paralympisk syklus inviterte vi alle aktuelle kandidater for deltakelse i kommende Paralympiske leker. Vi spurte utøverne om de kunne rapportere alle sine helseproblemer de hadde kjent på de siste 7 dager ved å bruke et ukentlig online spørreskjema (OSTRC-H2). Utøverne skulle rapportere uavhengig av konsekvensene helseproblemet skulle ha for idrettsdeltakelse eller prestasjoner, eller om de ha måttet oppsøke helsepersonell.

Mellom 2011 og 2020 kunne vi inkludere 94 kandidatutøvere i helseovervåkingen. Utøverne representerte Norge i 16 idretter, 94% av utøverne hadde fysiske funksjonsnedsettelser (cerebralparese, ryggmargsskade, ryggmargsbrokk, amputasjoner eller tilstander der armer og/eller ben ikke er utviklet som vanlig). Den gjennomsnittlige observasjonsperioden lå på 1.5 år per utøver.

Idrettsutøvere mistet mer enn 1 måned fra idrett årlig grunnet helseproblemer

I løpet av de 5 observasjonssyklusene rapporterte nesten 2 av 5 elite norske topp parautøvere hver uke om minst ett helseproblem. Hver av de 94 para toppidrettsutøverne mistet i gjennomsnitt 33 dager årlig fra idretten sin grunnet et helseprobleme, 19 dager grunnet varierende sykdommer. For utøvere med nevrologiske funksjonsnedsettelser kostet sykdommer som infeksjoner på luft- og urinveier og andre infeksjoner, samt mage-tarm problemer uten tvil mest, og forårsaket størst byrde. Uavhengig av funksjonsnedsettelse representerte skader/plager på skulder, albue og den nedre delen av ryggen den største helsebyrden på muskelskjelettapparatet.

Implikasjoner

Våre funn kan hjelpe til med tildelingen av kliniske ressurser for å møte de komplekse helseutfordringene hos parautøvere. Ressursene bør omfatte et bredt nettverk av medisinske spesialister, kostholdseksperter og fysioterapeuter.

Denne rapporten er publisert i British Journal of Sports Medicine i 2021.