Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen MR gir ingen tilleggsverdi utover anamnese og klinisk evaluering for å si noe om retur til idrett etter akutte hamstringsskader

MR gir ingen tilleggsverdi utover anamnese og klinisk evaluering for å si noe om retur til idrett etter akutte hamstringsskader

Introduksjon

En nylig publisert studie blant 180 mannlige idrettsutøvere konkluderte med at tilleggsverdien av MR for å anslå tid til retur til idrett (RTI) etter akutte hamstringsskader, utover anamnese og kliniske undersøkelser alene, er svært begrenset.

Studien ble gjennomført på Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital i Doha, Qatar, og er del av et større doktorgradsprosjekt ledet av stipendiat fra Senter for Idrettsskadeforskning, Arnlaug Wangensteen.

Er det nødvendig med MR undersøkelse etter akutte hamstringsskader?

Akutte hamstring skader er den vanligste muskelskaden i fotball og andre idretter som involverer høy fart og store krefter. Bruken av kostbare MR-undersøkelser etter disse skadene har økt betraktelig det siste tiåret og medisinsk personell blir ofte spurt om å anslå når tid utøveren kan returnere til idrett basert på MR-funn.

Hvorvidt MR kan gi et presist svar på tid til return to idrett (RTI) er derimot omstridt.

Formålet med studien var derfor å undersøke verdien av anamnese og kliniske undersøkelser alene, og tilleggsverdien av MR for å anslå tid til RTI.


Prospektiv kohortstudie: 2011-2014

Utøverne ble inkludert mellom januar 2011 og juni 2014 og gjennomgikk standardisert anamnese, kliniske undersøkelser og MR undersøkelser innen 5 dager etter skade. Vi registrerte tid til RTI i antall dager og ved bruk av to statistiske modeller (multiple regresjonsmodeller), undersøkte vi den uavhengige sammenhengen med tid til RTI.


Tilleggsverdien av MR var kun 2.8%

Den første modellen så på verdien av anamnese og klinisk undersøkelse i forhold til tid til RTI og svaret var 29%, dvs tiden en utøvere trenger for å komme tilbake til idrett forklares i stor grad av andre ukjente faktorer (71% vi ikke har svar på). Når vi la til MR-undersøkelsen til regnestykkte, så vi at tilleggsverdien av MR i forklaringsmodellen om RTI etter hamstringssakde ikke var høyere enn knappe 3%.


Ha fokus på klinisk evaluering, spar penger på MR-undersøkelse

Basert på funnene fra denne studien, kan vi generelt anbefale å spare tid og penger på MR-undersøkelser etter akutte hamstringsskader og heller fokusere på anamnese og kliniske undersøkelser.

- Dette er et viktig budskap til leger- og fysioterapeuter som behandler disse utøverne, og ikke minst til utøverne selv og trenerne deres, sier Arnlaug Wangensteen, forskeren bak studien. 


Førstegangsundersøkelser ikke tilstrekkelig for å anslå tid til RTI?

Det må sies at verdien av anamnese og kliniske undersøkelser heller ikke ser ut som å være stor for trygd kunne si noe om RTI.

- I tillegg så vi det en stor individuell variasjon i tid til RTI blant utøverne, uavhengig av alvorlighetsgrad (i form av radiologisk gradering), noe som også sees i andre studier, sier Arnlaug (bilde).

- Dette kan tyde på at kun førstegangsundersøkelser trolig ikke er nok for å presist kunne anslå når utøveren er klar for å returnere til full idrettsdeltakelse.

- Imidlertid vil vi gjerne understreke at, som med alle idrettsskader, bør individuelle vurderinger gjøres. Dersom det for eksempel er mistanke om en total ruptur, kan MR være indikert. 

Last ned artikkelen i British Journal of Sports Medicine.