Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Ledig stilling på ParaFRISK-prosjektet(2)

Ledig stilling på ParaFRISK-prosjektet(2)

Introduksjon

Er du lege og interessert i å jobbe med og rundt Norges beste parautøvere?

Nyheter hovedbilde

Vi på Senter for idrettsskadeforskning har en ledig stilling til deg som PhD- eller postdoc-stipendiat på prosjektet ParaFRISK.

I "ParaFRISK" vil det gjennomføres forskning som gir ny innsikt i forekomst av sykdom og skader blant norske parautøvere på rekrutt- og elitenivå, og hvordan dette påvirker trening, idrettsdeltagelse og prestasjon.

Videre vil prosjektet vurdere verdien av helseundersøkelse og sykdoms- og skademonitorering, og potensialet disse tiltakene har til å utvikle forebyggende tiltak på lag og individnivå.               

Siste del av prosjektet planlegges som en intervensjonsstudie blant parautøvere for å prøve ut målrettede forebyggende tiltak, med utgangspunkt i resultatene fra del en og to.

Her er annonsen

Søknadsfrist: 16 mai 2019

Vi takker Stiftelsen VI, som finansierer prosjektet, og Olympiatoppen, hvor datainnsamlingen vil være forankret.