Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Ledig stilling på ParaFRISK-prosjekt

Ledig stilling på ParaFRISK-prosjekt

Introduksjon

Er du lege og interessert i å jobbe med og rundt Norges beste parautøvere? Vi har en ledig stilling med søknadsfrist 16. mai.

Nyheter hovedbilde

Vi på Senter for idrettsskadeforskning har en ledig stilling til deg som PhD- eller postdoc-stipendiat på prosjektet ParaFRISK.

I "ParaFRISK" vil det gjennomføres forskning som gir ny innsikt i forekomst av sykdom og skader blant norske parautøvere på rekrutt- og elitenivå, og hvordan dette påvirker trening, idrettsdeltagelse og prestasjon.

Videre vil prosjektet vurdere verdien av helseundersøkelse og sykdoms- og skademonitorering, og potensialet disse tiltakene har til å utvikle forebyggende tiltak på lag og individnivå.               

Siste del av prosjektet planlegges som en intervensjonsstudie blant parautøvere for å prøve ut målrettede forebyggende tiltak, med utgangspunkt i resultatene fra del en og to.

Her er annonsen

Søknadsfrist: 16 mai 2019

Vi takker Stiftelsen VI, som finansierer prosjektet, og Olympiatoppen, hvor datainnsamlingen vil være forankret.