Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Joar Harøy - lyskeproblemer i fotball

Joar Harøy - lyskeproblemer i fotball

Introduksjon

Joar Harøy er stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning og har som å redusere den høye forekomsten av lyskeproblemer blant fotballspillere. Han er selv tidligere aktiv fotballspiller selv og deltar fortsatt i miljøet som fysioterapeut for aldersbestemte landslag i fotball.

Nyheter hovedbilde

Roald Bahr og Thor Einar Andersen er veiledere for Joar (bilde), og prosjektet er et godt samarbeid med Kristian Thorborg, Per Hölmich og Andreas Serner i København og Doha, samt 4 idrettsfysioterapi masterstudenter ved NIH.

Gruppa har i 2015 og 2016 gjennomført 3 ulike prosjekter og siste datainnsamling ble avsluttet i november.


Vanlig med lyskeproblemer blant mannlige fotballspillere

Prosjektet ble gjennomført i 2015 med 15 lag fra ulike nivå inkludert.

Resultatene viste at det var ingen forskjell i omfang av lyskeproblemer mellom ulike nivå av mannlig fotball og at i gjennomsnitt 29% av spillerne rapportert om lyskeproblemer hver uke.  

Mannlige elitespillere hadde over 3 ganger større risiko for å rapportere lyskeskader sammenlignet med kvinnelige elitespillere. Studien er akseptert i The American Journal of Sports Medicine, men ikke publisert enda.


FIFA 11+ mangler øvelser som styrker adduktormuskulaturen i hoften

Prosjektet ble gjennomført våren 2016 med 45 U19 elitespillere som gjennomførte FIFA 11+ 3 ganger ukentlig i 8 uker. Spillere var inndelt i 2 grupper; en som gjennomførte normal 11+ og en gruppe som gjennomført 11+, men byttet Nordic Hamstring med Copenhagen Adduction.

Bildet til venstre viser utgangs- og sluttstilling for Copenhagen Adduction exercise.Bildet til høyre viser midtstilling i øvelse.

Resultatene viste at normal 11+ ikke øker styrken i hofteadduktorene, mens for gruppa som gjennomførte 11+ med Copenhagen Adduction hadde en styrkeøkning på 8%. Vi foreslår derfor at Copenhagen Adduction legges til 11+ programmet. Artikkelen forventes å ferdigstilles i desember 2016.


Forebygging av lyskeproblemer i fotball

Omtrent 650 fotballspillere fra OBOS og PostNord ligaen har vært involvert i dette prosjektet med mål om å forebygge lyskeproblemer i fotball. Halvparten av lagene har gjennomført én lyskeøvelse som en del av oppvarmingen gjennom hele 2016 sesongen. Resultatene fra dette prosjektet forventes å være klar i løpet av våren 2017.

Forventet disputas for Joar er høsten 2018. Lykke til! 

Les mer om Joars prosjekter.