Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Helseplager avdekket ved helseundersøkelse av 558 elite fotball spillere

Helseplager avdekket ved helseundersøkelse av 558 elite fotball spillere

Introduksjon

En nylig publisert studie blant 558 mannlige elite fotballspillere i Qatar viste at standardisert helseundersøkelse (screening) avdekker en høy prevalens av helseplager som trenger behandling, videre undersøkelser eller forebyggende tiltak, men bare et fåtall av disse helseplagene fikk konsekvenser for deltakelse i fotball.

Hvorfor helseundersøke idrettsutøvere?

Standardisert helseundersøkelse (screening) er en kjent metode for å avdekke og behandle helseplager som kan hindre deltakelse i trening og/eller konkurranse. Screening blir også benyttet for å identifisere risikofaktorer for fremtidig skade og sykdom, slik at disse kan forebygges.

FIFA oppfordrer alle fotballklubber på øverste nivå til å helseundersøke spillerne med en omfattende helseundersøkelse. Det er imidlertid lite dokumentasjon på effekten av screening, noe Den internasjonale olympiske komité har etterlyst for å kunne vurdere om dette er en nyttig metode for å ivareta utøvernes helse.


Studiens formål

Å beskrive prevalensen av helseplager blant elitespillere i fotball i Qatar, avdekket gjennom screening, og hvilke konsekvenser dette får for deltakelse i fotball.


Tverrsnittsundersøkelse: 2013- og 2014-sesongene

Alle registrerte mannlige fotballspillere i Qatar Star League (n=558) ble invitert til en omfattende screening i forkant av fotballsesongene 2013 og 2014.

Screeningen inkluderte anamnese, hjerteundersøkelse (EKG, ekkokardiografi og blodtrykk), lungefunksjonstester, blodprøver, synsundersøkelse, generell medisinsk undersøkelse, samt en spesifikk muskel- og skjelettundersøkelse rettet mot kjente risikofaktorer for skader i bener, bl.a. styrke og fleksibilitet.

Basert på resultatene fra screeningen ble spillerne klarert eller ikke-klarert for deltakelse i fotball.

Vi definerte en helseplage som et problem som var tilstrekkelig til å kreve enten behandling, videre utredning eller anbefaling om videre oppfølging, sier Armhild Bakken (bilde).


Helseundersøkelse avdekket minst en helseplage hos 95.5% av spillerne

Helseplagene hadde få konsekvenser for deltakelse i fotball. Bare én spiller ble ikke-klarert for deltakelse i fotball.


Nyttig metode for å avdekke helseplager, men prediktiv verdi fortsatt ikke kjent

Basert på denne studien kan vi si at en standardisert helseundersøkelse avdekker en rekke helseplager. Det er likevel ikke kjent om eller hvor mange av disse plagene som utgjør en fremtidig helserisiko for en utøver. Det er et behov for prospektive studier til å dokumentere verdien av screening (og de påfølgende oppfølgingene) for alle delene av en helseundersøkelse.

Studien ble gjennomført på Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital i Doha, Qatar, og er del av et større doktorgradsprosjekt ledet av stipendiat fra Senter for idrettsskadeforskning, Arnhild Bakken. 

Les artikkelen i British Journal of Sports Medicine.