Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Eirik Halvorsen Wik disputerer 10. juni

Eirik Halvorsen Wik disputerer 10. juni

Introduksjon

Eirik Halvorsen Wik forsvarer sin avhandling "Injuries in elite male youth football and athletics - Growth and maturation as potential risk factors".

Nyheter hovedbilde

Dato: 10. Juni 2021

Sted: Inntil koronasituasjonen er meir avklart, blir disputasar halde berre med særskilt invitert publikum fysisk til stade. Alle andre kan følgje disputasen digitalt, direktesendt på YouTube.

Klokkeslett prøveforelesning: 14:00-14:45. Evt. streaminglink - prøveforelesning: https://www.nih.no/om-nih/aktuelt/aktivitetskalender/2021/disputas-vekst-og-risiko-for-idrettsskadar/

Klokkeslett forsvar av avhandling: 15:15-18:15. Evt. streaminglink – forsvar avhandling: https://www.nih.no/om-nih/aktuelt/aktivitetskalender/2021/disputas-vekst-og-risiko-for-idrettsskadar/

BEDØMMELSESKOMMITÉ:

Leder: Leiar: Ulf Ekelund – professor, Institutt for idrettsmedisinske fag, NIH

Første opponent: Markus Waldén – førsteamanuensis, Hässleholm-Kristianstad Hospitals

Andre opponent: Margo Mountjoy – førsteamanuensis, McMaster University Medical School

BAKGRUNN: Unge eliteutøvere tar del i intensive og strukturerte treningsprogram for å realisere prestasjonspotensialet sitt, men utviklingen deres kan bli påvirket av skadeavbrekk. For å redusere skadeomfanget må vi først vite hvilke skader som har størst innvirkning på aktivitetsdeltagelse og hvilke faktorer som bidrar til økt skaderisiko. Vekst og modning er to potensielle ikke-modifiserbare interne risikofaktorer som er unike for unge utøvere, men studiene som er publisert innenfor dette feltet er av lav kvalitet og har rapportert sprikende funn.

MÅL: Målet med avhandlingen var å identifisere de vanligste skadene og de med størst innvirkning, blant unge mannlige eliteutøvere i fotball og friidrett, og å utforske vekst og modning som risikofaktorer.

HVA DREIER AVHANDLINGEN SEG OM (KORTE TREKK): Alle studiene var basert på data fra den regelmessige overvåkingen av utøvere ved Aspire Academy, et nasjonalt eliteakademi i Doha, Qatar. Deltagerne var gutter i alderen 11 til 18 år som deltok i fotball- eller friidrettsprogrammene. Den første studien (Artikkel I) var et metodestudie, hvor vi undersøkte hvordan skadeinsidensen ble påvirket av at datainnsamleren (lagsfysioterapeut) eller dens overordnede var involvert i forskningsprosjekter som benyttet det innsamlede materialet. De neste to artiklene var deskriptive epidemiologistudier i friidrett (Artikkel 2) og fotball (Artikkel 3). I Artiklene IV og V brukte vi utvalg av utøvere fra epidemiologistudiene som hadde fullstendige vekst- (antropometri, dvs. høyde, vekt og beinlengde) og modningsdata (skjelettalder, målt med Fels-metoden). Veksthastighet, modningsstatus og modningstempo ble deretter undersøkt som risikofaktorer for spesifikke skadetyper.

KONKLUSJON OG IMPLIKASJONER: Basert på våre funn anbefaler vi bruk av fraværsskader dersom flere lagsfysioterapeuter (eller andre klinikere) benyttes til å samle inn skadedata. Skader blant unge mannlige eliteutøvere er idretts-, øvelses- og aldersspesifikke; det kan derfor være mulig å tilpasse skadereduserende tiltak. En stor andel fraværsdager skyldes skjelettskader; disse bør få mer oppmerksomhet i studier av risikofaktorer og når det utvikles skadeforebyggende programmer. Skjelettmodning ser ut til å påvirke risikoen for enkelte skadetyper og kan være nyttig å overvåke i både fotball og friidrett. Veksthastighet var bare relatert til skaderisiko i friidrett; det kan være nødvendig for trenere, klinikere og forskere å ta hensyn til hele vekst- og modningsprosessen, ikke bare korte isolerte perioder, for i større grad å forstå sammenhengen mellom vekst, modning og skader.

VEILEDERE:

Hovedveileder: Roald Bahr – Professor, Senter for idrettskadeforsking, NIH.

Warren Gregson – Ansvarlig leder, fotballfysiologi, Aspire Academy, Doha.

Professor, Dep. of Sport and Exercise Sciences, Liverpool John Moores University.

Amanda Johnson – Ansvarlig fysioterapeut, Aspire Academy Sports Medicine Center, Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital.

AVHANDLINGEN BYGGER PÅ FØLGENDE ARTIKLER:

I. Wik EH, Materne O, Chamari K, Duque JDP, Horobeanu C, Salcinovic B, Bahr R, Johnson A. Involving research-invested clinicians in data collection affects injury incidence in youth football. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. 2019;29(7):1031-1039.

II. Martinez-Silvan D, Wik EH, Alonso JM, Jeanguyot E, Salcinovic B, Johnson A, Cardinale M. Injury characteristics in male youth athletics: a five-season prospective study in a full-time sports academy. British Journal of Sports Medicine. 2020:bjsports-2020-102373.

III. Wik EH, Lolli L, Chamari K, Materne O, Di Salvo V, Gregson W, Bahr R. Injury patterns differ with age in male youth football: a four-season prospective study of 1111 time-loss injuries in an elite national academy. British Journal of Sports Medicine. 2020:bjsports-2020-103430.

IV. Wik EH, Martinez-Silvan D, Farooq A, Cardinale M, Johnson A, Bahr R. Skeletal maturation and growth rates are related to bone and growth plate injuries in adolescent athletics. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. 2020;30(5):894-903.

V. Wik EH, Lolli L, Chamari K, Tabben M, Di Salvo V, Gregson W, Bahr R. Main and combined effects of growth rate and skeletal maturity status on injury risk in elite male youth football players. Manuscript submitted to Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, February 2021.