Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Cathrine Nørstad Engen disputerer 12.juni

Cathrine Nørstad Engen disputerer 12.juni

Introduksjon

Prøveforelesning og disputas holdes av Det medisinske fakultetet, og avhandlingstittelen er: Knee cartilage surgery: epidemiology, research methods and a proposal for improved surveillance.

Nyheter hovedbilde

Både lite aktive og topptrente idrettsutøvere i alle alder kan pådra seg en lokalisert bruskskade i kneet, men skaden er likevel vanligst hos en relativt ung voksen pasientgruppe. Symptomene er smerte og stivhet, og mange opplever redusert knefunksjon og i verste fall tidlig nedsatt arbeidsevne.

Forskere på feltet mener at de fleste lokaliserte bruskskader også øker risikoen for utviklingen av slitasjegikt, noe som kan ende i en kneprotese. Skaden medfører en variasjon i symptomer og krever også ulike innfallsvinkler for behandlingen.

Valg av den individuell riktige behandlingsformen kan være. Behandlingsalternativene strekker seg fra avlastning med krykker, trening hos en spesialisert fysioterapeut, enklere bruskkirurgi til avansert kirurgi med transplantasjon av bruskceller. 

- Vi ser fra våre studier at det er en stor gruppe pasienter som opereres med bruskkirurgi årlig i Norge, sier stipendiaten Cathrine Nørstad Engen (bildet).

Forskningsresultatene er i dag sprikende og retter seg hovedsakelig mot en mindre sub-gruppe av pasienter med fokale bruskskader i kne. 

Samtidig er oppfølgingen av pasientgruppen lite standardisert. I tillegg mangler vi biomarkører for å fange opp pasientene med økt risiko for tidlig slitasjegikt.

Denne avhandlingen foreslår at det bør opprettes et kvalitetsregister for å studere samtlige pasienter som opereres med bruskkirurgi og sørge med et slikt register for at oppfølgingen av pasientene blir standardisert. Vi mener at et slikt register vil bedre kvaliteten på behandlingen og på sikt gjøre det enklere å finne riktig behandling for de som rammes.

I doktorgradsarbeidet har vi gjennomført en pilotstudie på et slikt register og finner en del utfordringer som må avklares før et nasjonalt register kan dannes. Et slikt register bør likevel være mulig å etablere.

Veiledere for Cathrine gjennom doktorgradsarbeidet har vært professor med Lars Engebretsen, Universitet i Oslo og professor med Asbjørn Årøen, Akershus Universitetssykehus.


Sted og tidspunkt for prøveforelesning og disputas

Akershus Universitetssykehus (Ahus), Store auditorium på Ahus (frontbygget), Sykehusveien 25, Lørenskog

 

Prøveforelesning kl 10:15: New treatments in the aging and osteoarthritic joint.

Disputas: kl 13:15: Avhandlingsforedrag med påfølgende diskusjon

Disputasleder: Professor Inger Holm, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

1. opponent: Professor Mats Brittberg, Department of Orthopaedics at Institute of Clinical Sciences SU Sahlgrenska, Göteborg, Sweden

2. opponent: Professor Jon Karlson, Department of Orthopaedics at Institute of Clinical Sciences SU Sahlgrenska, Göteborg, Sweden

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Chantal Tallaksen, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

 

Prøveforelesning og disputas er åpen for publikum.

VELKOMMEN