Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Cathrine Aga har disputert 25. januar

Cathrine Aga har disputert 25. januar

Introduksjon

I avhandlingen "The effect of an anatomic double-bundle surgical technique on the outcome of anterior cruciate ligament reconstructions" har Cathrine Aga og medarbeidere funnet at double-bundle rekonstruksjonsteknikk ikke ga bedre resultat etter 2 år sammenliknet med tradisjonell single-bundle teknikk.

Nyheter hovedbilde

Double-bundle operasjonsmetode ble utviklet for å forbedre resultatene etter korsbåndkirurgi, men teknikken er både komplisert, dyrere og mer ressurskrevende enn vanlig Single-bundle rekonstruksjon. 

Formålet med forskningen 

... var å se om pasienter operert med double-bundle rekonstruksjonsteknikk opplevde en bedre kne-relatert livskvalitet enn pasienter som fikk single-bundle rekonstruksjon av det fremre korsbåndet. 

Ikke noen fordeler med double-bundle rekonstruksjon

Sekstito pasienter med anatomisk single-bundle rekonstruksjon ble derfor sammenliknet med 54 pasienter med anatomisk double-bundle rekonstruksjon: Etter 2 år var livskvalitet, funksjon og symptomer lik i begge gruppene. Vi fant heller ikke noen forskjell i kne-stabilitet, aktivitetsnivå eller utvikling av slitasje (artrose) i kneet mellom de to gruppene. 

Videre ble de nasjonale korsbåndregistrene i Norge, Sverige og Danmark brukt for å sammenlikne risiko for en ny korsbåndoperasjon i samme kne: 1000 pasienter operert med double-bundle rekonstruksjon ble sammenliknet med 52 000 single-bundle rekonstruksjoner, og heller ikke her fant vi noen forskjeller mellom de to gruppene (3,7% versus 3,8% revisjoner).  

Oppsummert har anatomisk double-bundle rekonstruksjon ikke vist seg å gi noe bedre resultat enn anatomisk single-bundle rekonstruksjon, og da denne operasjonsteknikken er både komplisert, dyrere og mer ressurskrevende i forhold til single-bundle teknikk bør den ikke anbefales som førstevalg til pasienter som skal opereres for korsbåndskade.

 

Veiledere til Cathrine er professorene Lars Engebretsen og May Arna Risberg fra Universitet i Oslo/Senter for idrettsskadeforskning og MD PhD Stig Heir fra Martina Hansen Sykehus.

Les mer om Cathrines prosjekter.

 

Tid og sted for disputas: 25. januar 2019, GAMLE FESTSAL, Urbygningen, Karl Johans Gate 47, Oslo

Prøveforelesning: kl 1015 – 1100: "Post traumatic knee osteoarthritis, etiology and treatment strategies in the younger patient group"

Disputas: kl 1315 – 1600: "The effect of an anatomic double-bundle surgical technique on the outcome of anterior cruciate ligament reconstructions"

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Professor Kristian Samuelsson, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden
  • Andre opponent: Assistent professor Karl O Eriksson, Södersjukhuset, Karolinska, Sweden
  • Leder: Professor Inger Holm, University of Oslo, Norway

Prøveforelesning og disputas vil foregå på norsk og er åpen for publikum. Velkommen!