Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Ben Clarsen tar doktorgrad på belastningsskader i idrett

Ben Clarsen tar doktorgrad på belastningsskader i idrett

Introduksjon

Tirsdag 20. Januar forsvarte fysioterapeut Ben Clarsen sin doktorgradsavhandling ”Overuse injuries in Sport – Development, validation and application of a new surveillance method” på Norges idrettshøgskole.

 

Belastningsskader er sjelden like alvorlige som akutte skader, men omfanget er gjerne mye større.

 

I noen idretter trener og konkurrerer så mange som halvparten av utøverne med smerter som følge av belastningsskader.

 

- Belastningsskader er en stor utfordring i forskningen på idrettsskader da det med de tilgjengelige metodene har vært vanskelig å måle belastningsskadenes forekomst og alvorlighetsgrad, sier stipendiat Ben Clarsen (bilde, fotograf Andreas Birger Johansen).

 

Ben ser frem til å forsvare sin avhandling der han og teamet hans har utviklet en nye metode for å registrere belastningsskader i idrett.

 

En ny metode for registrering av belastningsskader i idrett

Den nye metoden, som henter informasjon gjennom regelmessige elektronisk spørreskjemaer, gjør det enkelt for idrettsutøvere å registrere smerter og treninger de ikke har kunne delta på. Akutte idrettsskader oppstår plutselig, men belastningsskader kommer gjerne gradvis. Da er historikken viktig.

 

Skjemaet har vist seg å være langt mer egnet til å avdekke konsekvenser av belastningslidelser innen idretten og avdekker langt flere idrettsrelaterte skader enn hva som blir funnet med tradisjonell metodikk. Den nye metoden er et viktig bidrag til videre forskning på idrettsskader (link til nyhetssak).

 

- Dette er viktig metodeutvikling siden mange utøvere går med skader over tid og allikevel deltar på trening og konkurranser, men med nedsatt prestasjon og smerter som følge.

 

Registreringen fungerer

– Lav terskel er essensielt for at denne registreringen skal fungere. Det er stor forskjell på kulturen i forskjellige idretter. Noen utøvere er vante til å rapportere mye, mens andre ikke er vant til å prioritere det.

- Vi ser at denne måten å registrere skader på faktisk fungerer på alle! Også innenfor de idrettene der vi har hatt problemer med å gjennomføre forskning på tidligere.

 

Fra e-post til mobil-app

Resultatet av forskningen er et system der toppidrettsutøvere enkelt kan registrere hvis de har vondt noe sted, og om de må stå over treninger.

 

 

Hittil har de fått et ukentlig spørreskjema tilsendt elektronisk med epost, men nå har Senter for idrettsskadeforskning utviklet en mobil app der utøverne kan registrere dagsform og deltakelse på trening.

 

 

 

Har man ingenting å registrere, tar det hele bare 20s. Har man vondt et sted, tar det et par minutter å registrere sin tilstand.

 

Stor interesse internasjonalt for metoden

Metoden anvendes nå i en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter og ser ut som å egne seg for både toppidrettsutøvere og utøvere på lavere nivå. 

 

 

Professor Roald Bahr og Førsteamanuensis Grethe Myklebust har vært veiledere for Ben Clarsen.

 

Les mer om Bens prosjekter

 

 

 

Program for 20. januar (Sted: Aud A, Norges idrettshøgskole, Oslo)

10:15-11:00: Prøveforelesning «Symptoms and structural changes in the injured shoulders of throwing athletes – what is the evidence for treatment?»

13:00-15:30: Disputas

 

 

Komité

1. opponent: Dr Collin Fuller, FIFA Medical Assessment Research Center, Zurich, Switzerland

2. opponent: Prof. Romain Seil, Department of Ortopaedic Surgery, Centre Hospitalier of Luxembourg, Clinique d'Eich, Luxembourg

Leder: Professor May Arna Risberg, Norges idrettshøgskole, Oslo

 

Prøveforelesning og disputas vil foregå på engelsk og er åpen for publikum. VELKOMMEN