Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen 7 millioner kroner til «Sammen redder vi liv i idretten»

7 millioner kroner til «Sammen redder vi liv i idretten»

Introduksjon

Nå er det offisielt: NIF får 7 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen til prosjektet «Sammen redder vi liv i idretten», som i korthet går ut på dugnadsbasert opplæring i hjertelungeredning og utplassering av hjertestartere som er tilgjengelig 24/7.

Nyheter hovedbilde

Tidlig hjerte-lungredning (HLR) er nøkkelen til økt overlsevelsesrate

Ved hjertestans er det etablert kunnskap at tidlig start av hjerte-lungeredning (HLR) og kort tid til første sjokk med hjertestarter er avgjørende for prognose. Tall fra Norsk hjertestansregister (NorHSR) forteller at i Norge får mer enn 80% av hjertestanspasientene HLR allerede før ambulansen ankommer. Av de rundt 500 årlige hjertestans, som skjer på et offentlig tilgjengelig sted, hadde kun en sjettedel av pasientene fått tilkoblet hjertestarter før ankomst av ambulanse. Overlevelse etter hjertestans i Norge er ca 13% for alle årsaker og omstendigheter.

Opplæring til barn, unge og voksne idrettsutøvere, foreldre/foresatte og andre ressurspersoner tilknyttet norske idrettsorganisasjoner

Prosjektet har som mål at barn, unge og voksne idrettsutøvere, foreldre/foresatte og andre ressurspersoner tilknyttet norske idrettsorganisasjoner skal trenes i å gjenkjenne akutte livstruende skader og sykdommer, varsle riktig til 113-sentralene og sammen med 113-operatøren utføre viktige livreddende tiltak for å øke overlevelsen ved akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus i Norge.

"Sammen redder vi liv i idretten», vil ha stor betydning for kampanjen «Sammen redder vi liv» i Norge. Prosjektet settes i gang i 2019. 

I dette prosjektet utgjør kvalitetsklubbene i Norges Fotballforbund majoriteten av deltagerne i et pilotprosjektet. Om prosjektet blir vellykket, er målet å videreføre prosjektet og formidlingen av opplæring og kunnskap til alle særforbundene i NIF.

Les kronikken "Hvordan kan vi forebygge plutselig hjertedød i idrett?"

I kronikken under, signert blant andre Olympiatoppens og Senter for idrettsskadeforsknings leger Hilde Moseby Berge, Thor Einar Andersen og Roald Bahr, omtales prosjektet i lys av tematikken knyttet til plutselig hjertedød blant idrettsutøvere.

#gjensidigestiftelsen @gjensidigestiftelsen

Les mer om "Hvordan kan vi forebygge plutselig hjertedød i idrett?"