Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen 3,3 millioner kroner til prosjekt Skadefri

3,3 millioner kroner til prosjekt Skadefri

Introduksjon

Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole har fått 3,3 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til videreutvikling av Skadefri-prosjektet.

Nyheter hovedbilde

Takket være midler fra blant annet Sparebankstiftelsen DNB, ble den nye mobilapplikasjonen Skadefri og nettsiden skadefri.no lansert i 2016.

Nå har Senter for idrettsskadeforskning igjen fått en gave fra Sparebankstiftelsen DNB. Gaven benyttes til blant annet innholdsproduksjon og videreutvikling av app/nettsider. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Olympiatoppen.

 - Målet er å formidle relevant innhold om typiske idrettsskader og skadeforebyggende tiltak. Skadefri app og nettsider er tilrettelagt for alle som er glad i å drive med idrett og fysisk aktivitet, ikke bare for utøvere som driver organisert idrett, sier en stolt professor Roald Bahr, leder for Senter for idrettsskadeforskning og drivkraften bak Skadefri-prosjektet.

Kan forbygge skader

Skadefri-prosjektet dreier seg om å forebygge skader, og dermed bidra til at flest mulig kan være fysisk aktive, og la idrettsdrømmen leve.

- Vi vet at omtrent halvparten av alle skader kan forebygges. Vi mener at denne kunnskapen kan omsettes i praksis, og anser digitale verktøy som den mest effektive måten å nå primærmålgruppen, nemlig barn og unge, og selvfølgelig også deres trenere og foreldre, sier professor Bahr.
 

Verdifullt samarbeid

Det er ingen tvil om at investeringen er god, for én korsbåndskade koster om lag én million kroner.

- Vi har i mange år hatt glede av å samarbeide med særforbundene og Olympiatoppen om trenerutdanning og Skadefri-prosjektet, og flere nye idretter står på planen for 2017. Vi ønsker å etablere god kommunikasjon med fagfolk fra idretten for å sikre engasjement og eierskap til sluttproduktet, sier prosjektleder Kathrin Steffen. 

Her kan du lese mer om skadefri-prosjektet.