Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen 2,5 millioner kroner til prosjektet «SKADEFRI – la drømmen leve!»

2,5 millioner kroner til prosjektet «SKADEFRI – la drømmen leve!»

Introduksjon

Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole har fått 2,5 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til utvikling av nye digitale tjenester.

Alle som driver idrett eller fysisk aktivitet har en drøm. Noen om å stå øverst på seierspallen, andre om å mestre seg og sin kropp, andre igjen om å ha det kjekt med vennene sine.

SKADEFRI-prosjektet dreier seg om å la drømmen leve, gjennom å forebygge skader, og dermed gi alle som ønsker å drive med idrett og fysisk aktivitet muligheten til å leve livet fullt ut.

- Vi vet at omtrent 50 prosent av alle skader kan forebygges. Vi mener at denne kunnskapen kan omsettes i praksis og anser digitale verktøy som den mest effektive måten å nå primærmålgruppen - barn og unge i norsk idrett, sier professor Roald Bahr, leder for Senter for idrettsskadeforskning.

- Investeringen er god, for én korsbåndskade koster om lag én million kroner.
 

Hva skal gaven til Sparebankstiftelsen brukes til?

- Gaven skal benyttes til utvikling av digitale medier, innholdsproduksjon for app og nettsiden skadefri.no, inkludert nødvendig brukertesting og tekniske og grafiske tilpasninger, fortsetter Bahr.
 

Gratis app

Senter for idrettsskadeforskning har, finansiert av IOC, allerede utviklet et digitalt læringsverktøy, «GET SET». GET SET har som mål å gi unge idrettsutøvere og deres trenere kunnskap om forebyggende treningsprogrammer. Appen er under stadig utvikling og passer for alle som er glad i idrett og fysisk aktivitet, ikke bare toppidrettsutøvere. Den siste versjonen, som også omfatter vinteridrettene, ble lansert under Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer.
 

Hvem er vi på Senter for idrettsskadeforskning?

Senter for idrettsskadeforskning har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak. Vi legger særlig vekt på barn og ungdom, men resultatene og metodene har ofte like samme gyldighet uansett nivå og alder. Senter for idrettsskadeforskning ble etablert ved Norges idrettshøgskole i mai 2000 som et tverrfaglig forskningsmiljø med både idrettsfaglig og medisinsk kompetanse med utgangspunkt i eksisterende miljø ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole og Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus som knutepunkt i utviklingen av et nasjonalt forskningsnettverk. Om lag 40 forskere er tilknyttet senteret, som ledes av professor Roald Bahr og professor Lars Engebretsen. Senter for idrettsskadeforskning er i dag anerkjent som et av verdens ledende forskningsmiljø innenfor idrettsmedisin.