Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Katherine Wang

Detaljer om forsker: Katherine Wang

Portrett av Katherine Wang

Katherine Wang

katherine.wang@medisin.uio.no

CV

Katherine Wang er en medisinstudent ved Universitetet i Oslo og begynte på forskerlinjen i 2017 med prosjektet Bruskskader i kne - sykdomsprosess og behandling. 

Prosjektet består av en hoveddel som skal se på bruskbiologi og genekspresjon, og to delprosjekter som bruker registerdata for et langtidsoppfølgningsprosjekt og en analyse av endringer i behandlingsvalg i Skandinavia etter publisert resultat fra korsbåndsregistrene. Rune Jakobsen er hovedveileder og Asbjørn Årøen og Cathrine Engen er medveiledere. 

Katherine er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning gjennom forskerlinjen og prosjektoppgaven "How valid are data from registries? An analysis of the compliance of clinical registries" som ser på hvordan svarprosent på Patient-Reported Outcome Measures i registre endrer over tid. 

Prosjekter

Publikasjoner