Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Joar Harøy

Detaljer om forsker: Joar Harøy

Portrett av Joar Harøy

Joar Harøy

joar.haroy@nih.no

97 19 54 35

CV

Joar er tidligere stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, NIH med doktorgrad fra 2018. Han har bachelorgrad fra høyskolen i Oslo og mastergrad fra Norges idrettshøgskole. Joar har i tillegg flere års erfaring som fysioterapeut tilknyttet aldersbestemte landslag i fotball. Han jobber i tillegg som fysioterapeut ved Idrettens Helsesenter med spesielt fokus på hofte og lyskepasienter.

Han er tidligere aktiv fotballspiller og har siden 2013 vært en del av det medisinske teamet rundt aldersbestemte landslag i fotball.

Joar har ledet prosjektet: Forebygging av lyskeskader i fotball.

Prosjekter

Publikasjoner