Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Jan Harald Røtterud

Detaljer om forsker: Jan Harald Røtterud

Portrett av Jan Harald Røtterud

Jan Harald Røtterud

harroet@online.no

CV

Jan Harald Røtterud er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning med prosjektet "Fokale leddbruskskader i knær med fremre korsbåndsskade" med overlege Asbjørn Årøen som veileder.

Jan Harald er spesialist i ortopedisk kirurgi og jobber til daglig på Ortopedisk avdelig på Akershus Universitetssykehus.

Prosjekter

Publikasjoner