Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Guri Ranum Ekås

Detaljer om forsker: Guri Ranum Ekås

Portrett av Guri Ranum Ekås

Guri Ranum Ekås

MD PhD

g.r.ekas@nih.no

CV

Guri Ranum Ekås er spesialist i ortopedi og sertifisert idrettslege (NIM). Hun ble ansatt som stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning høsten 2015 frem til høsten 2018. Hun var samtidig tilknyttet Ortopedisk avdeling ved Ullevål sykehus og artroskopiseksjonen og jobbet klinisk der i denne perioden.

Guri forsvarte 5.Mars 2020 sitt PhD prosjekt "Pediatric ACL injuries – Management, treatment rational and long-term outcomes", på Oslo Universitetssykehus. Hun har fulgt korsbåndsskadde barn i nærmere 10 år etter skade. Dette er den første prospektive kohort som følger barn med fremre korsbåndsskade frem til de er utvokst.

Guri har også jobbet med en systematisk oversikt som omhandler nye meniskskader etter ACL skade. Hun var delaktig i IOCs konsensus rapporten som omhandler korsbåndsskader hos barn og som ble publisert våren 2018, samt jobbet med etableringen av et Korsbåndsregisteret for ikke-opererte korsbåndsskade pasienter i samarbeid med Korsbåndsregisteret i Bergen. 

Hennes hovedveileder er professor Lars Engebretsen. Høsten 2018 ble Guri ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Oslo (UiO). Fra august 2019 har hun jobbet som overlege ved kneseksjonen på Akershus Universitetssykehus og har fortsatt en bistilling som universitetslektor ved UiO.

Guri har fra 2015 også vært engasjert av Skiforbundet som lege for landslagene i skihopp.

Prosjekter

Publikasjoner