Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Caroline Kooy Tveiten

Detaljer om forsker: Caroline Kooy Tveiten

Portrett av Caroline Kooy Tveiten

Caroline Kooy Tveiten

MD stipendiat

carolinekt@nih.no

CV

Caroline Kooy Tveiten er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning gjennom sitt doktorgradsprosjekt om fremre korsbåndsskader. Caroline er utdannet lege ved Universitetet i Oslo. Som forskningsassistent var hun med på å utvikle en web-basert e-læringsressurs relatert til ortopedi og muskel/skjelett-systemet som ble belønnet med «Prisen for Kvalitet og Innovasjon» av det Medisinske Fakultet. Hun er ansatt som stipendiat ved Akershus Universitetssykehus og ved Ortopedisk avdeling på Ullevål hvor hun er ansvarlig for inklusjon av pasienter til flere pågående korsbåndstudier. Hun jobber også som LIS 2 på Oslo Skadelegevakt ved siden av forskningsstillingen, tar spesialisering i Idrettsmedisin og er en del av NextGen; en satsningsgruppe for fremtidige idrettsmedisinere ved Olympiatoppen. 

Prosjekter

Publikasjoner