Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Anine Nordstrøm

Detaljer om forsker: Anine Nordstrøm

Portrett av Anine Nordstrøm

Anine Nordstrøm

MD Stipendiat

aninen@nih.no

CV

Anine er tilknyttet Senter for Idrettsskadeforskning gjennom sitt prosjekt «Injuries and illnesses in Norwegian senior and junior elite ice hockey players».

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Sykehuset Innlandet HF. Hovedformålet med prosjektet er å kartlegge helseproblemer hos senior og junior elite ishockeyspillere i Norge.

Anine er utdannet cand.med. fra Syddansk Universitet, Danmark (2007). Hun er spesialist i ortopedisk kirurgi (2014), NIMF Spesialist i Idrettsmedisin (2015) og har fullført IOC Diploma in Sports Medicine (2020).

Hun er ansatt som overlege ved ortopedisk avdeling ved Sykehuset Innlandet HF og er lege for Norges fotballforbund.

Prosjekter

Publikasjoner