Observasjon av scapulær dyskinesi
(Manuskript under utarbeidelse)

>>

Skader i troppsgymnastikk
(Manuskript under utarbeidelse)

>>

SPILLEKLAR!
(Publisert)

>>

Alpine skiskader i forskjellige aldersgrupper
(Manuskript under utarbeidelse)

>>

Forekomst av korsryggsmerter i elitehåndball
(Manuskript under utarbeidelse)

>>

Fysiske determinanter for knekontroll
(Manuskript under utarbeidelse)

>>

Skaderegistrering i kenyansk fotball
(Manuskript under utarbeidelse)

>>

Skadeforekomst i norsk elite håndball
(Manuskript under utarbeidelse)

>>

Den unge eliteutøverens helse
(Datainnsamling pågår)

>>

Reliabilitetstesting av MR-klassifikasjoner
(Manuskript under utarbeidelse)

>>

Klassifikasjon av hamstringsskader
(Manuskript under utarbeidelse)

>>

Nasjonalt korsbåndregister
(Datainnsamling pågår)

>>

Skaderate og skademønster i FIS WC snowboard
(Manuskript under utarbeidelse)

>>

Toppvolley Norge
(Publisert)

>>